ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NR 2-2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYZawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYCatering

Kurs wózki widłowe

Ubezpieczenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYMateriały Biurowe

DOSTAWA PROJEKTORÓW ORAZ SPRZĘTU DO PRACOWNI MOBILNEJ

5 listopada 2013 | dodał:art

Dostawa projektorów oraz sprzętu do pracowni mobilnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ogłoszenie

SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zał. nr 1 - wzór oferty

zał. nr 2 - umowa / projekt

zał. nr 3 -oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp

zał. nr 4 oświadczenie z art. 24 ustawy

zał. nr 5 formularz cenowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


Nadzor pedagogiczny


Zawiadomienie o wyborze oferty


Organizacja staży zawodowych


Organizacja staży zawodowych

12 czerwca 2013 | dodał:psor

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja staży zawodowych wraz z ich kompleksową obsługą dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w ramach projektu systemowego pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ewidencyjny projektu: WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


SIWZ


ogłoszenie


zał. nr 1 - wzór oferty


zał. nr 2 - umowa projekt-staże


zał. nr 3 - oświadczenie z art. 22 ustawy pzp


zał. nr 4 - oświadczenie z art. 24 ustawy

Zawiadomienie o wyborze ofert


Zawiadomienie o wyborze ofert-Tachimetr


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Pobierz


Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe-Tachimetr


Sprawozdanie z praktyki


Film z praktyki w wodociągach

Dokumenty do pobrania ze strony projektu


Dokumenty do pobrania

Wykaz osób


Wykaz osób które zakwalifikowały się na kursy i szkolenia w ramach projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców" w okresie ferii zimowych.


Wykaz do pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zawiadomienie o wyborach ofert

Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr3

17 styczeń 2013 | dodał:psor

Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego
w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W dniu 18.01.2013 stosownie do art.38 ust.4 ustawy PZP zamawiający informuje o modyfikacji treœci specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zał. nr 5 formularz cenowy poz.2 laptop - 11 szt. pracownia językowa w następujący sposób: modyfikacja


Agnieszka Straburzyńska
Inspektor ds. zamówień publicznych
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
www.tarnobrzeg.pl
mail: zampub@um.tarnobrzeg.pl
tel. 15-822-65-70 wew. 568
fax. 15-822-13-04
ogłoszenie
SIWZ
zał. nr 2 - umowa
zał. nr 5 formularz cenowy
zał. nr 1 wzór oferty
zał. nr 3 oświadczenie z art. 22 ustawy PZP
zał. nr 4 oświadczenie z art. 24 ustawy PZP

Stawiamy na zawodowców


W naszej szkole od września będziemy realizować projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.2 "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", który będzie realizowany w latach 2012-2014.

Projekt adresowany jest do uczniów wszystkich techników i szkół zawodowych kształconych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - popularnej "Budowlance".
Główne założenia projektu to:

organizacja staży i praktyk dla uczniów z klas Technikum:

  • Budowlanego,
  • Drogowego,
  • Geodezyjnego,
  • Urządzeń Sanitarnych,
  • Ochrony Środowiska,
  • Informatycznego
doposażenie pracowni zawodowych w szkole w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny |i specjalistyczny.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano realizację ciekawych zajęć dodatkowych, specjalistycznych kursów zgodnych z kierunkiem kształcenia, których ukończenie wzmocni atrakcyjność absolwenta na rynku pracy.
Cykl szkoleń z zakresu programów inżynierskiego AutoCad,
Cykl szkoleń z zakresu projektowania sieci komputerowych,
Cykl szkoleń z zakresu kosztorysowania z zastosowaniem programu NormaPro,
Kurs obsługi programu Kreślarz umożliwiającego tworzenie profili ,
Kurs tworzenia stron WWW.

Uczniowie będą mogli zapoznać się z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu, a w przypadku staży - otrzymają pierwsze wynagrodzenie za pracę - stypendium stażowe w wysokości 1 000 zł brutto.
Działania i ich efekty
- wdrożenie efektywnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- dostosowanie oferty usług edukacyjnych do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy,
- wzmocnienie współpracy szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, - wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia

Zakup laptopa dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Tarnobrzegu w ramach projektu
pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

16 listopada 2012 | dodał:psor

Zakup laptopa dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 242513 - 2012;
data zamieszczenia: 16.11.2012
Agnieszka Straburzyńska
Inspektor ds. zamówień publicznych
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
www.tarnobrzeg.pl
mail: zampub@um.tarnobrzeg.pl
tel. 15-822-65-70 wew. 568
fax. 15-822-13-04

SIWZ
ogłoszenie
zał. nr 1 wzór oferty
zał. nr 2 umowa
zał. nr 3 oświadczenie z art 22 ustawy pzp
zał. nr 4 oświadczenie z art 24 ustawy pzp
zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

15 listopada 2012 | dodał:psor

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn. Zakup laptopa dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Straburzyńska
Inspektor ds. zamówień publicznych
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
www.tarnobrzeg.pl
mail: zampub@um.tarnobrzeg.pl
tel. 15-822-65-70 wew. 568
fax. 15-822-13-04

zawiadomienie

Zakup laptopa dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Tarnobrzegu w ramach projektu
pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

6 listopada 2012 | dodał:psor

Zakup laptopa dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 233633 - 2012;
data zamieszczenia: 06.11.2012
Agnieszka Straburzyńska
Inspektor ds. zamówień publicznych
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
www.tarnobrzeg.pl
mail: zampub@um.tarnobrzeg.pl
tel. 15-822-65-70 wew. 568
fax. 15-822-13-04

SIWZ
ogłoszenie
zał. nr 1 wzór oferty
zał. nr 2 umowa
zał. nr 3 oświadczenie z art 22 ustawy pzp
zał. nr 4 oświadczenie z art 24 ustawy pzp
zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS

Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"