Patron
Generał Władysław Sikorski - żołnierz, polityk i mąż stanu, naczelny
wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i dwukrotny premier rządu.Władysław Sikorski urodził się w roku 1881 w Tuszowie Narodowym niedaleko Mielca w rodzinie wiejskiego organisty. W roku 1898 rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, następnie zaś dostał się na studia na Politechnikę we Lwowie, gdzie w roku 1908 uzyskał dyplom inżyniera na wydziale budownictwa. W latach 1904 - 1905 odbył również, otrzymując stopień podporucznika, służbę
w armii Austro-Węgier, pod której zaborem pozostawała Polska
od roku 1795. Dlatego też patriotycznie nastawiony młody oficer rezerwy zajmował się konspiracją - m.in. wykładał taktykę
w konspiracyjnej Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej,
na czele której stał Józef Piłsudski.
   W roku 1910 Sikorski został prezesem "Związku Strzeleckiego", a po wybuchu I wojny światowej pierwszym komendantem nowopowstałej Polskiej Szkoły Oficerskiej w Krakowie.
Brał także czynny udział w walkach Legionów Piłsudskiego. Po wojnie i odrodzeniu państwa polskiego walczył z Ukraińcami na wschodniej granicy Polski, m.in. organizował odsiecz
dla oblężonego Lwowa. W sierpniu 1920 otrzymał dowództwo 5. Armii, na czele której powstrzymał wojska sowieckie na linii rzeki Wkry. W roku 1921 rozpoczął także, obok kariery wojskowej, polityczną - 1 kwietnia został szefem Sztabu Generalnego, rok później zaś,
po zamordowaniu prezydenta Gabriela Narutowicza, powierzono mu urząd premiera i ministra spraw wewnętrznych. W roku 1924 objąwszy w gabinecie kolejnego premiera, Władysława Grabskiego, tekę ministra spraw wojskowych zajął się rozbudową marynarki, lotnictwa
i przemysłu zbrojeniowego. W roku 1926 zorganizował zamach, który doprowadził do upadku rządu i przejęcia przez Marszałka władzy w państwie. Gdy został odwołany z zajmowanego stanowiska postanowił wyjechac z Polski do Francji, gdzie oddał się studiom wojskowym. Zajmował się także działalnością polityczną - wraz premierem RP Ignacym Paderewskiem.
Po wybuchu II wojny światowej, w końcu września 1939 roku, generał Sikorski objął dowództwo nad tworzącą się we Francji armią polską. 30 września został powołany również na premiera emigracyjnego rządu Rzeczypospolitej z siedzibą w Paryżu. Latem 1941 rozpoczął rozmowy
z Rosją. Na mocy zawartego w czerwcu porozumienia z ambasadorem Jakubem Majskim. Układ ten pozwolił utworzyć na ziemiach ZSRR armii polskiej. czerwcu 1943 roku Władysław Sikorski udał się na Środkowy Wschód na inspekcję polskich oddziałów. 4 lipca, w drodze powrotnej, kilka minut po starcie samolotu, nad Cieśniną Gibraltarską doszło do katastrofy.
Z niewyjaśnionych do chwili obecnej przyczyn samolot, na pokładzie którego znajdował
się generał, spadł do morza. Generała Sikorskiego pochowano na cmentarzu polskich lotników w Newark,
w Wielkiej Brytanii. 17 września 1993 roku jego prochy zostały sprowadzone
do Polski i złożone w Katedrze na Wawelu w Krakowie, miejscu spoczynku pokoleń zasłużonych Polaków.


DZIENNIK ELEKTRONICZNY Moje finanse dla szkoły KONKURS

ODDAJ GŁOS


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS
Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"