MATURA 2017

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

26 czerwca 2017 | dodał:art

Będą wydawane 30 czerwca 2017 roku (piątek) od godziny 8.30 do 9.30 przez wychowawców.
Klasa IV b - sala 20 - mgr inż. Ludwik Zgórski
Klasa III a - sala 22 - mgr Iwona Ćwik
Klasa IV g - sala 23 - mgr Adam Mażysz
Klasa IV c - sala 105 - mgr Krzysztof Kotulski
Zdający po raz kolejny - sekretariat
Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura. - upoważnienie

info szkoła

MATURA 2017

6 lutego 2017 | dodał:art

MATURZYŚCI
Przypominamy, że 7 lutego 2017 r. upływa termin złożenia przez zdających: ostatecznych deklaracji, dokonania zmian w deklaracji oraz wycofania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2017 roku.
info szkoła

KTO PŁACI ZA EGZAMIN MATURALNY

2 stycznia 2017 | dodał:art

Kto płaci za egzamin?
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego
i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
* absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
* absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
W związku z tym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić
w maju 2017 r.
Należy ją wpłacić w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r.

Pełna informacja na stronie OKE Kraków

info szkoła

O EGZAMINIE MATURALNYM 2017

29 września 2016 | dodał:art

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Załączniki (wersja WORD/DOCX)

Deklaracje maturalne - matura 2017

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2016/2017

Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2016/2017 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat o przyborach

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

PREZENTACJA 2017

29 września 2016 | dodał:art

Zamieszczamy prezentację multimedialną opracowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, która przybliża i wyjaśnia wszystkie kwestie prawne, organizacyjne, proceduralne i terminowe związane z przyszłorocznym egzaminem maturalnym. Do zapoznania się z tym materiałem szczególnie gorąco zachęcamy przyszłorocznych maturzystów i ich rodziców.

Prezentacja

Dyrekcja szkoły

Harmonogram

Źródło:

DEKLARACJE MATURALNE 2016

12 września 2015 | dodał:art

NOWA FORMUŁA

Deklaracja_1a_N - dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz
(2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

Deklaracja_1b_N - dla:
(1)absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
(2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości

Deklaracja_1c_N - dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

STARA FORMUŁA

Deklaracja_1d_S - dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006-2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Deklaracja_1e_S- dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006-2014/2015i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz
(3) osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznychDyrekcja szkoły

MATURA 2015

25 marca 2015 | dodał:art

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r.

Komunikat o przyborach matura 2015

Dyrekcja szkoły

MATURA 2015

6 listopada 2014 | dodał:art

Na stronie www.oke.krakow.pl ukazały się kolejne materiały do egzaminu maturalnego w 2015 roku dla uczniów i nauczycieli. Informacje dotyczą zdających egzamin maturalny w 2015 roku z Liceum dla Dorosłych. Powinni się z nimi zapoznać uczniowie klas drugich i trzecich.

Film informacyjny o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015

Matura 2015 - prezentacja

Język polski - część ustna

Język polski - dla nauczycieli i egzaminatorów

Języki obce

Matematyka

Dyrekcja szkoły

Matura 2015

Egzamin maturalny: AKTUALNOŚCI 2014/2015

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2015 roku.

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego 2015

Deklaracja (L_1a) dla ucznia liceum ogólnokształcącego, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego.


Deklaracja (L_1b) dla absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych.


Deklaracja (T_1) dla ucznia technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i przystąpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, dla absolwenta technikum z lat 2005/2006?2013/2014, który deklaruje przystąpienie do niezdanych egzaminów, podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów, oraz osoby, która ukończyła szkołę ponadpodstawową.


Komunikaty

Komunikat dyrektora CKE dotyczący dostosowania warunków do indywidualnych potrzeb zdających 2014/2015


Na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale YouTube są dostępne filmy o egzaminie maturalnym z matematyki w 2015 roku. Zachęcamy do ich obejrzenia.


Dyrekcja Szkoły


Matura 2014

Upoważnienie

Matura z INFORMATYKI

Informatory o egzaminie maturalnym

Lista tematów do matury ustnej egzaminu maturalnego w roku 2014

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lutego 2014 r. W sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r.

Komunikaty

Terminy przeprowadzania egzaminów w 2014 roku

Komunikat dyrektora CKE w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014 roku

Procedury

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Matura 2013

Regulamin maturzysty 2013

Komunikaty


Terminy przeprowadzania egzaminów w 2013 roku

Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013

Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2013 r.

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2013 r.

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2013 roku - doprecyzowanie


Organizacja egzaminu maturalnego


Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarium Maturzysty

Deklaracja

Oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego (sierpień 2013)

Wniosek o wydanie duplikatu

Wniosek o wgląd do pracy

Wniosek zdającego o zdawanie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Załączniki do procedur w formacie .doc

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2013 roku - doprecyzowanie

Doprecyzowanie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w egzaminie maturalnym z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013 roku .

Komunikat

Przydatne dokumenty


Upoważnienie odbioru świadectwa dojrzałości przez członka rodziny/opiekuna.

Matura 2012

Kalendarium

Egzamin z języków obcych - już do obejrzenia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przygotowała kolejną serię materiałów na temat przygotowania do egzaminu maturalnego. Tym razem można obejrzeć i wysłuchać prezentację na temat egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych.

Począwszy od maja 2012 roku egzamin ten będzie przeprowadzany w nowej formule
i aby dobrze poznać wszystkie jego aspekty, warto obejrzeć prezentację i wysłuchać komentarza. Skorzystanie z tych materiałów jest możliwe po bezpłatnym zarejestrowaniu się na Platformie Open Horizon. Zarejestrowani użytkownicy platformy mogą korzystać z jej darmowych funkcjonalności, a w szczególności z materiałów przygotowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

W najbliższym czasie na platformie Open Horizon ukażą się filmy przedstawiające przebieg egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych i ocenę wypowiedzi zdającego.


LINK

Polonistyczne Repetytorium Przedmaturalne 2011/2012

Maturzysto!
Jeżeli chcesz powtórzyć zasady analizy utworów literackich i upewnić się, że twój pomysł na prezentacje maturalną chwyci komisję za serce, zapoznaj się z tym linkiem.

Próbna matura

Informacje

Terminy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 roku

Lista tematów

Lista tematów 2012

Zasady i procedury

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012

Deklaracje:
Załącznik 1aDeklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2012 r. po raz pierwszy
Załącznik 1bDeklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w roku 2010 lub 2011
Załącznik 1cDeklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2007 - 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości oraz dla absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005 - 2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych


Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 ( dla uczniów )


Matura 2011

Matura 2011


DZIENNIK ELEKTRONICZNY Moje finanse dla szkoły KONKURS

ODDAJ GŁOS


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS
Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"