DYREKCJA ZSP NR 3

dodał:art

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
dyrektor szkoły: mgr Rafał Sawicki
wicedyrektor szkoły: mgr inż. Monika Polek
kierownik kształcenia praktycznego: mgr inż. Halina Łazowska
kierownik internatu: mgr Dorota Sudoł
kierownik administracyjny: Mirosław Wiącek

info szkoła

KADRA ZSP NR 3

dodał:art

KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
język polski: mgr Monika Czech, mgr Karina Mróz
język angielski: mgr Anna Jonasz - Andrzejewska, mgr Agata Wójcik, mgr Marcin Tworek
język niemiecki: mgr Agnieszka Ewiak - Bałata, mgr Iwona Ćwik, mgr Iwona Rudnicka, mgr Rafał Sawicki
matematyka: mgr Ewelina Szczytyńska - Rybus, mgr Greta Tomczyk - Jarosz, mgr Dorota Zioło
chemia: mgr Elżbieta Głowacka
fizyka: mgr Greta Tomczyk - Jarosz
geografia: mgr Krzysztof Kotulski, mgr Iwona Rudnicka
biologia: mgr Barbara Piekutowska
informatyka: mgr Roman Jachyra
religia: ks. Tomasz Kopeć, mgr Wioletta Wilk
przedmioty zawodowe: mgr inż. Barbara Cyganek, mgr inż. Marcin Stachowicz, mgr inż. Monika Polek, mgr inż. Alina Zdeb, mgr inż. Barbara Korporowicz, mgr inż. Ludwik Zgórski, mgr Iwona Stawowy, mgr Roman Jachyra, mgr Elżbieta Głowacka
historia: mgr Monika Adamiec, mgr Małgorzata Stelmach
edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Małgorzata Stelmach
wiedza o kulturze: mgr Monika Adamiec
wiedza o społeczeństwie: mgr Monika Adamiec, mgr Małgorzata Stelmach
historia i społeczeństwo: mgr Małgorzata Stelmach, mgr Monika Adamiec
przedsiębiorczość: mgr Monika Wiącek
wychowanie do życia w rodzinie: mgr Barbara Piekutowska
wychowanie fizyczne: mgr Paweł Krzemiński, mgr Adam Mażysz, mgr Marzena Podgórna

info szkoła

Kontakt

Adres Szkoły: Tarnobrzeg, ul. Św. Barbary 1B
Tel. 15 8223655
fax. 8224972
Mail: zsbtbg[at]pro.onet.pl


Wyświetl większą mapę
Autorami witryny WWW są nauczyciele i uczniowie.
Kontakt w sprawie strony www:


Patrycja - administrator:


Basia - newsman, biblioteka:


Ania - zdjęcia i galeria:


Iwona - szkolny klub przedsiębiorczości:


Autorami strony Biblioteki i Strony szkoły są:
Kamil Smykla i Paweł Zych
Z modyfikacjami Kamila Gregorczyka oraz Dawida Bałaty
Z modyfikacjami Daniela Bacha
Autorem strony Klubu przedsiębiorczościKornel Bobula i Jakub Kubik

FanPage:
Anna Latoś
Patrycja Kruk
Barbara Piękoś
Iwona Strugała
Aleksandra Kowal
Agata Gawrońska

Fotografowie:
Anna Latoś
Patrycja Kruk

Opiekun strony i FanPage:
Pan Roman Jachyra


Korekta strony:
Pani Monika Czech i Pani Marta Leśniak


DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Pogoda Tarnobrzeg z serwisuPrenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"

Moje finanse dla szkoły KONKURS

ODDAJ GŁOS


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS