Historia

1976
13 maja - Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie otwarcia Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących w Tarnobrzegu, Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.
25 września - Uroczysta konferencja Samorządu Robotniczego Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, w trakcie której dyrektor Przedsiębiorstwa mgr inż. Mieczysław Biernat dokonał uroczystego otwarcia Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Dyrektorem szkoły został mianowany mgr Albert Skalski.19771 września - Rozpoczęły działalność warsztaty szkolne i został oddany internat dla młodzieży.19781 maja - Oddanie do użytku sali gimnastycznej.19791 stycznia - Dyrektorem szkoły został mgr Franciszek Wiącek.
1 września - Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania utworzono Zespół Szkół Budowlanych Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Tarnobrzegu. W skład zespołu wchodzą:

1) Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.
2) Technikum Budowlane dla Pracujących w Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.
3) Ochotniczy Hufiec Pracy.

Rozpoczęła również pracę biblioteka szkolna.1982
26 lutego - Kurator Oświaty i Wychowania zatwierdził wniosek Rady Pedagogicznej i Młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych, by patronem szkoły został gen. Władysław Sikorski.
1 września - Młodzież rozpoczęła naukę w Technikum Budowlanym Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.

1983
1 września - Został oddany kompleks obiektów sportowych z placem apelowym.
14 październik - Odbyła się uroczystość nadania szkole Imienia i Sztandaru.

19901 września - Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego przekazało szkołę i internat resortowi oświaty.
1 grudnia - Dyrektorem szkoły został mgr Józef Grzych.

19921 września - Rozpoczęła naukę klasa I Technikum Budowlanego o specjalności dokumentacja budowlana.

1993
1 września - Utworzono Technikum Ochrony Środowiska o specjalności uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.
16 listopada - Warsztaty Szkolne zostały przekazane do resortu oświaty.

19951 marca - Dyrektorem został mgr Stefan Struzik.

19961 września - W Technikum Budowlanym powstała nowa specjalność - urządzenia sanitarne.
14 październik - Odbyła się uroczystość XX-lecia szkoły. Rada Rodziców ufundowała nowy sztandar.

20011 styczeń - Warsztaty Szkolne weszły w skład nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu.
13 październik - Odbyła się uroczystość XXV lecia szkoły.

200227 lutego - Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega przekształcono z dniem 1 września 2002r. Zespół Szkół Budowlanych w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
1 września - W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 powstały nowe szkoły:
- Liceum Ogólnokształcące
- Licea Profilowane

2005maj - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego zdawali nową maturę.

200622 czerwca - odbyły się uroczystości:
- wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców
- jubileusz XXX lecia szkoły
- miejskie uroczystości zakończenia roku szkolnego
1 września - dyrektorem szkoły zostaje mgr Robert Stawowy.

20073 września - wicedyrektorem szkoły została Pani mgr Iwona Rudnicka.
3 września - W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 powstały nowe kierunki kształcenia w Technikum:
- technik geodeta
- technik informatyk
- technik drogownictwa - pod patronatem firmy SKANSKA
- technik ochrony środowiska
- technik urządzeń sanitarnych


DZIENNIK ELEKTRONICZNY Moje finanse dla szkoły KONKURS

ODDAJ GŁOS


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS
Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"