EFS

Pracownie komputerowe - Zakup współfinansowany ze środków. Unii Europejskiej w ramach. Europejskiego Funduszu Społecznego

Pracownia komputerowa - edycja 2008

W ramach projektu "Pracownie internetowe dla szkół" 2008 r. szkoła otrzymała
- 15 komputerów
- 1 drukarka laserowa
- 1 skaner
- 1 komputer przenośny
- 1 rzutnik multimedialny
- 1 serwer


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - edycja 2008

W ramach tego projektu szkoła otrzymała
- 4 komputery
- 1 skaner
- 1 drukarka


Sprzęt zapewnia doskonałe warunki pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele naszej szkoły zostali przeszkoleni w zakresie stosowania technologii komputerowej. Dzięki pozyskanej pracowni mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach. Dzięki takim pracowniom spełniony będzie główny cel EFS jakim jest: "budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".

galeria


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS

Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"