Nowe kierunki kształcenia w roku szkolnym 2014/2015 - sprawdź
NABÓR ELEKTRONICZNY

RADA PEDAGOGICZNA

22 sierpnia 2014 | dodał:art

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 29.08.2014 r. (piątek) o godzinie 10:00


Dyrekcja szkoły

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ZSP NR 3 SIERPIEŃ 2014

20 sierpnia 2014 | dodał:art

25.08.2014 r. (poniedziałek)
biologia, fizyka - godz 9.00 - sala 109
język niemiecki - godz 12.00 - sala 109
27.08.2014 r. (środa)
przedmioty zawodowe: ćwiczenia geodezyjne, kataster i gospodarka nieruchomościami - godz 9.00 - sala 104
matematyka - godz 9.00 - sala 109
28.08.2014 r. (czwartek)
język polski - godz 9.00 - sala 109


Dyrekcja szkoły

MATURA - SESJA POPRAWKOWA - SIERPIEŃ 2014 R.

20 sierpnia 2014 | dodał:art

26.08.2014 r. (wtorek)
egzaminy pisemne - godzina rozpoczęcia egzaminu - 9:00
Sala 20 - matematyka - 11 zdających z IV b i IV i
Sala 23 - matematyka - 11 zdających z IV d, III u, T, TU, LP i OKE
Sala 22 - język angielski - 5 zdających z IV d, IV i, T i LP
ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ NA EGZAMIN 30 MINUT PRZED GODZINĄ ROZPOCZĘCIA EGZAMINU
26.08.2014 r. (wtorek)
egzaminy ustne - godzina rozpoczęcia - 11:00
Sala 109 - język angielski - 3 zdających z IV d


Dyrekcja szkoły

A TERAZ .....

27 czerwca 2014 | dodał:art

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

27 czerwca 2014 | dodał:art

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbyło się 27 czerwca 2014 r. (piątek) o godzinie 8:00 na sali gimnastycznej. Część artystyczna przygotowana przez Pana Marcina Tworka.
Galeria

Dyrekcja szkoły

BON RODZINNY 3+

27 czerwca 2014 | dodał:art

Od 10 lipca br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu rozpocznie wydawanie "Bonów Rodzinnych 3+".
To pierwszy tego typu program pomocowy dla rodzin wielodzietnych wprowadzony przez samorząd tarnobrzeski. Program jest adresowany do wszystkich rodzin wielodzietnych, tj. takich, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Wszystkie dzieci i rodzice muszą zamieszkiwać pod wspólnym adresem na terenie Miasta Tarnobrzega.
W ramach Programu wydawany jest "Bon Rodzinny 3+" uprawniający do dokonywania płatności za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach działających na terenie miasta Tarnobrzega, które przystąpią do programu.
Wnioski na bony rodzinne są przyjmowane od dnia 16 czerwca 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Bony wydawane będą od 10 lipca 2014 roku. "Bon rodzinny 3+" jest ważny do dnia 30 listopada 2014roku.
Do programu mogą się włączyć także tarnobrzescy przedsiębiorcy, którzy mogą oferować ulgi i zniżki dla posiadaczy "Bonu Rodzinnego 3+". Miejsca, w których honorowany jest "Bon Rodzinny 3+" będą specjalnie oznaczone w widocznym miejscu.
Aktualna lista takich punktów będzie także publikowana na stronach www.mopr.pl a także

www.tarnobrzeg.pl
Info: UM.

Dyrekcja szkoły

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

26 czerwca 2014 | dodał:art

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 27 czerwca 2014 r. (piątek) godz. 7:00 - Msza św. w koœciele pw. Św. Barbary. godz. 8:00 - akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 na sali gimnastycznej. Częœć artystyczna przygotowana przez Pana Marcina Tworka.

Wykaz sal

Dyrekcja szkoły

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

23 czerwca 2014 | dodał:art

Będą wydawane 27 czerwca 2014 roku (piątek) od godziny 8.30 do 9.30 przez wychowawców.
Klasa IV b - sala 20 - mgr inż. Michał Urbański
Klasa IV d - sala 22 - mgr Iwona Ćwik
Klasa IV i - sala 23 - mgr inż. Ewa Fudala
Klasa III u - sala 21 - mgr inż. Monika Polek
Zdający po raz kolejny - sekretariat
Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura.

Upoważnienie

Dyrekcja szkoły

NAJLEPSZA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY W TARNOBRZEGU

16 czerwca 2014 | dodał:art

Portal NaszeMiasto.pl, przeprowadził plebiscyt na najlepszą stronę internetową szkoły średniej w Tarnobrzegu, którego zwycięzcą został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego.

Ogłoszenie wyników

Dyrekcja szkoły

WYSTAWA

16 czerwca 2014 | dodał:art

13 czerwca uczniowie klasy I c zwiedzili w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu wystawę "Porywa mnie wartki nurt rzeki… - literackie pasje Doroty Kozioł". Poznali twórczość autorki wielu książek i artykułów poświęconych historii i kulturze Tarnobrzega
i okolic. Podziwiali zaprezentowane na wystawie prace tej tarnobrzeżanki - poetki, malarki i dziennikarki.

Galeria

Opiekunowie:
Pani Monika Adamiec
Pani Jolanta RaŸniewska-Burczak

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS ZSZ

13 czerwca 2014 | dodał:art

13 czerwca naukę w naszej szkole uroczyście zakończyło 51 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach: murarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. W części artystycznej absolwenci ZSZ podziękowali Dyrekcji Szkoły za stworzenie bezpiecznych i bardzo dobrych warunków do nauki, wychowawcom Pani Alinie Zdeb i Panu Jackowi Sobowcowi za lata wspólnie spędzone w szkole, a także nauczycielom i instruktorom praktycznej nauki zawodu.

Miłym akcentem było wręczenie licznych nagród, będących wyrazem uznania za wyniki w nauce, udział w konkursach i turniejach oraz reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych. Krzysztof Szeląg uczeń klasy 3m otrzymał dyplom dla Honorowego Krwiodawcy oraz symboliczny kubek
z napisem "Krewki Bohater". Firma Sopro, która współpracuje ze szkołą ufundowała dla trzech uczniów bardzo atrakcyjne nagrody, które wręczał Pan Marek Serafin. Uczeń klasy III t Krzysztof Góralski, który w ciągu trzech lat nauki nie opuścił ani jednego dnia na zajęciach praktycznych
i reprezentował szkołę na licznych zawodach otrzymał bezpłatny tygodniowy pobyt w hotelu nad morzem.

Dyrektor szkoły życzył uczniom sukcesów w życiu osobistym, ciekawej pracy i namawiał do dalszego kształcenia. Podziękował wychowawcom, nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu, pracownikom szkoły i rodzicom za trud włożony w edukację dzisiejszych absolwentów.

Po uroczystym apelu młodzież wraz z wychowawcami udała się do sal na ostatnią lekcję wychowawczą. Na zakończenie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Galeria

Organizatorzy:
Pani Agnieszka Ewiak - Bałata
Pani Anna Jonasz

PRÓBNA MATURA

13 czerwca 2014 | dodał:art

12 czerwca 77 uczniów klas trzecich technikum miało możliwość sprawdzenia stanu swojej wiedzy z matematyki. Pisali swój pierwszy próbny egzamin maturalny z matematyki. W przyszłym roku szkolnym czekają ich kolejne próby.
A wszystko po to, żeby te egzaminy w maju wypadły jak najlepiej.
Dyrekcja szkoły

WYCIECZKA

12 czerwca 2014 | dodał:art

11 czerwca uczniowie z technikum ochrony środowiska z IIg
i IIIc zwiedzili budowaną w Stalowej Woli elektrociepłownię. Jest to największa inwestycja w regionie. Budowa prowadzona jest przez hiszpańską firmę ABENER należącą do międzynarodowej grupy ABENGOA.
Młodzież miała możliwość zapoznania się z działalnością firmy
i projektami, które aktualnie firma realizuje.
Nas najbardziej interesowała inwestycja w Stalowej Woli, która jest pierwszą tak dużą jednostką gazową w Polsce. Dowiedzieliśmy się, że projekt budowy i eksploatacji elektrociepłowni gazowej o mocy 449,16 MW jest realizowany przez Grupę Kapitałową PGNiG i Grupę TAURON . Zakończenie inwestycji planowane jest na 26 czerwca 2015 roku. Nowy blok przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i będzie największym oraz najbardziej nowoczesnym obiektem tego typu w kraju. Wysoka sprawność, niska emisja dwutlenku węgla, związków siarki i azotu oraz niskie koszty stałe będą głównymi atutami tej jednostki. Dla nas to ważne, bo jesteśmy mieszkańcami regionu.
Mieliśmy także możliwość poznania wielu pracowników firmy, którzy nas bardzo miło przyjęli. Byli wśród nich Hiszpanie, Urugwajczyk i Polacy. Na koniec otrzymaliśmy koszulki i długopisy z logo firmy ABENER. Kolejny raz okazało się, że świat jest "globalną wioską".

Galeria

Opiekunowie:
Pani Iwona Rudnicka
Pani Iwona Stawowy
Pan Krzysztof Kotulski

ZASTĘPSTWA I PRÓBNA MATURA

11 czerwca 2014 | dodał:art

W dniu 2014-06-12 nie zaplanowano zastępstw.
Próbny egzamin maturalny o godzinie 7:00 dla klas trzecich technikum z matematyki.
Dyrekcja szkoły

POMOCNA DŁOŃ

10 czerwca 2014 | dodał:art

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Amazonek
w Tarnobrzegu "Pomocna Dłoń" uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Kampanii Społecznej "Razem wygrywamy z rakiem Piersi". 8 czerwca 2014, w Dniu Święta Piłki Nożnej, podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami "Siarka Tarnobrzeg" i "Concordia Elbląg" rozdawali ulotki dotyczące profilaktyki raka piersi.
Były to uczennice:
Jagoda Rydzik kl Ib
Agata Majda kl IIIg
oraz uczniowie:
Bartek Tykierka kl Ib
Patryk Koryciński kl Ib

Galeria

Koordynator:
Pani Barbara Piekutowska

FINAŁ 7 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI MHNR

9 czerwca 2014 | dodał:art

6 czerwca w hali Torwaru w Warszawie odbyła się Gala Finałowa 7 edycji Ogólnopolskiej akcji Mam Haka na Raka, na której zostały wręczone nagrody zwycięskim zespołom. Uroczystość wręczenia nagród uświetniły takie znakomitoœci jak Wicepemier Polski - pan Janusz Piechociński, Wicemarszałek Sejmu RP - pani Wanda Nowicka, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP pana Bronisława Komorowskiego oraz prezes Polskiej Unii Onkologicznej pan - dr Janusz Meder.
Po części oficjalnej odbył się koncert ambasadorów programu MHNR - Mariki i Mezo. Nasz zespół Geodetki miał zaszczyt uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Poniżej znajdziecie zdjęcia z Gali, które być może zachęcą niektórych z Was do zaangażowania się
w kolejną edycję MHNR w przyszłym roku szkolnym.

Galeria
Film

Opiekun:
Pani Barbara Piekutowska

FILM

5 czerwca 2014 | dodał:artGALA FINAŁOWA

5 czerwca 2014 | dodał:art

Już w piątek 6 czerwca nasze Geodetki wraz z opiekunem Barbarą Piekutowską ruszają do Warszawy na Galę Finałową, która jest zwieńczeniem 7. edycji ogólnopolskiej akcji Mam Haka Na Raka oraz zakończeniem II etapu programu.
Jego założeniem było opracowanie kampanii społecznościowej dotyczącej profilaktyki nowotworów układu chłonnego. Najlepsza zdaniem jurorów kampania wygrywa i wg jej projektu organizatorzy opracowują profesjonalne spoty: telewizyjny i radiowy, które będą wyemitowane w ogólnopolskich mediach.
Gala odbędzie się w Centralnym Oœrodku Sportu Torwar i będzie obejmować:
* ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
* poczęstunek
* koncert ambasadorów "Mam Haka Na Raka"- Mariki i Mezo
Z niecierpliwością czekamy na ten wyjazd.

Opiekun:
Pani Barbara Piekutowska

ZWROT KSIĄŻEK

5 czerwca 2014 | dodał:art

BIBLIOTEKA SZKOLNA
PROSI O ZWROT
WYPOŻYCZONYCH
KSIĄŻEK DO DNIA
18.06.2014 ROKU


ŚWIĘTO SPORTU SZKOLNEGO

4 czerwca 2014 | dodał:art

Dnia 3 czerwca młodzież naszej szkoły miała okazję wziąć udział w rozgrywkach sportowych. W tegorocznej edycji Święta Sportu Szkolnego odbył się mecz piłki siatkowej z udziałem uczniów klas pierwszych i drugich przeciwko reprezentacji klas trzecich. Młodsi zawodnicy, mimo znakomitej postawy, ustąpili pola trzecioklasistom 1:3. Mecz piłki nożnej to zmagania tegorocznych Mistrzów Szkoły (IIIb) z drużyną "Reszty Świata". Nasi mistrzowie po zaciętej walce zostali pokonani 2:5. Na zakończenie każdy
z uczestników otrzymał słodki upominek oraz gadżet od firmy SOPRO. Licznie przybyli kibice mieli okazję podziwiać dobre sportowe widowisko. Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznych Mistrzostwach Szkoły w piłce nożnej i piłce siatkowej

Galeria

Organizatorzy:
Nauczyciele wychowania fizycznego

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

3 czerwca 2014 | dodał:art

Dzień 31 maja obchodzony jest jako Światowy Dzień Bez Tytoniu, ustanowiony w 1988 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tytoń jest najczęstszą przyczyną śmierci. Niestety, według statystyk WHO, co roku z powodu palenia umiera na świecie ponad 5 milionów osób. Święto to ma zwrócić uwagę na szkodliwość palenia papierosów, więc co roku z tej okazji odbywa się w naszej szkole antynikotynowa akcja - na korytarzach zostały rozwieszone plakaty obrazujące zagrożenia związane z tym zgubnym nałogiem wykonane przez uczniów.

Galeria

MŁODA KREW Z "BUDOWLANKI" RATUJE ŻYCIE

2 czerwca 2014 | dodał:art

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu koordynatorzy PCK zorganizowali w dniu 2 czerwca (poniedziałek) 2014 roku akcję honorowego oddawania krwi pod hasłem "Młoda krew ratuje życie".
Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Rzeszowa, w której skład wchodzili lekarz i pielęgniarki pobierała krew na sali gimnastycznej.
Na uwagę zasługuje fakt, że w szkole działa bardzo prężnie Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi "Budownicze RH" zrzeszający obecnie 60 młodych ludzi, którzy świadomi wagi sytuacji dzielą się
z innymi tym życiodajnym darem.
MK HDK ma długą tradycję, gdyż istnieje już od roku 2005 i jest pierwszym klubem zrzeszającym młodzież ze szkoły średniej z naszego regionu.
Corocznie młodzież "Budowlanki" daje świadectwo dojrzałej postawy społecznej oddając średnio 50-60 l krwi w ciągu roku szkolnego.
W dzisiejszym dniu zgłosiło się 62 młodych ludzi, którzy pierwszy raz zdecydowali się na ten odważny krok, jak również "weterani" oddający systematycznie krew. Do akcji włączyli się też pedagodzy , panie: Iwona Rudnicka, Iwona Stawowy, Monika Czech i pan Michał Kownacki. W sumie oddano ponad 20 litrów krwi.
Akcja była również skierowana do osób z zewnątrz. Każdy pełnoletni, zdrowy mieszkaniec Tarnobrzega lub okolic mógł włączyć się w ten szczytny cel.
Powyższe przedsięwzięcie było odpowiedzią na apel RCK i K z Rzeszowa o szczególne zapotrzebowanie na krew w okresie wakacyjnym ze względu na zwiększoną liczbę wypadków.

Galeria

Organizatorzy:
Pani Julia Borek
Pani Agnieszka Ewiak - Bałata

WYNIKI WYBORÓW MŁODZIEŻOWYCH MŁODZI GŁOSUJĄ 2014

2 czerwca 2014 | dodał:art

W poniedziałek, 19 maja, w całej Polsce odbyły się młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego Młodzi głosują 2014. Ponad 150 000 uczniów i uczennic poszło w do urn i oddało swoje głosy na komitety wyborcze zarejestrowane w całej Polsce. Do akcji realizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przystąpiło blisko 1300 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z całej Polski.

WWW

Organizatorzy:
Pani Małgorzata Stelmach
Pani Monika Adamiec
Pani Jolanta Raźniewska - Burczak

WYPRAWKA SZKOLNA

30 maja 2014 | dodał:art

Na stronie MEN ukazała się informacja dot. Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2014 roku.
Program jest kontynuowany wzorem lat ubiegłych, należy pamiętać o obowiązku udokumentowania zakupu podręczników imienną fakturą VAT, wystawioną na rodzica lub ucznia. Zwrotowi podlegają tylko wydatki na zakup podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Faktura powinna zawierać tytuły podręczników i do której klasy zostały zakupione.

WWW

Dyrekcja szkoły

ŚWIĘTO SPORTU SZKOLNEGO

30 maja 2014 | dodał:art

3 czerwca odbędą się w naszej szkole rozgrywki sportowe
z okazji Dnia Sportu Szkolnego i Dnia Dziecka.
W programie:
MECZ PIŁKI SIATKOWEJ (GODZ. 10), w którym wezmą udział reprezentacje klas młodszych (1 i 2), przeciwko reprezentacji klas 3. Drużyny 6 - osobowe i 2 rezerwowych.W składzie obowiązkowo musi być 1 dziewczyna.
MECZ PIŁKI NOŻNEJ (GODZ.12), w którym zmierzą się Mistrzowie Szkoły - kl.3b vs "Reszta Świata".
Drużyny 4 - osobowe i 2 rezerwowych.
Prosimy zgłaszać składy drużyn do 2 czerwca.
Zapraszamy kibiców!

Organizatorzy:
Nauczyciele wychowania fizycznego

"MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE"

28 maja 2014 | dodał:art

2 czerwca (poniedziałek) 2014 roku odbędzie się w naszej szkole akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem "Młoda krew ratuje życie".
Ekipa RCKiK z Rzeszowa, w której skład wchodzą lekarz
i pielęgniarki, będzie pobierać krew na sali gimnastycznej
w godzinach 9:00 - 12:00. Prosimy chętnych o wcześniejsze zapisywanie się do Pani J. Borek lub Pani A. Bałaty.

Organizatorzy:
Pani Julia Borek
Pani Agnieszka Ewiak - Bałata

"JA SIĘ WCALE NIE CHWALĘ, JA PO PROSTU MAM TALENT"

28 maja 2014 | dodał:kubik

Zachęcamy wszystkich uczniów ZSP nr 3 do zaprezentowania swoich uzdolnień podczas Szkolnego Przeglądu Talentów, który odbędzie się 9 czerwca 2014 r. Występować można indywidualnie lub grupowo, przedstawiając swe możliwości w dowolnej ilości spośród czterech kategorii:
1. recytacja lub scenka (np. kabaretowa, dramatyczna)
2. śpiew
3. prezentacja własnego hobby
4. taniec, żonglerka lub inne popisy ruchowe.
Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 15 minut. Nagroda główna to tydzień bez pytania (niedługo przed klasyfikacją może okazać się bezcenny). Formularze zgłoszeniowe do pobrania
u wychowawców. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorkami.

Organizatorzy:
Pani Marta Leśniak
Pani Karina Mróz

EUTRAPELIA 2013/2014

23 maja 2014 | dodał:art

21 maja 2013 roku do naszej szkoły zawitała Kapituła Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA. Spotkanie w ramach XVII edycji Festiwalu rozpoczęło się w Sali Patrona, gdzie Dyrekcja Szkoły, Goście z Kapituły oraz uczniowie klas I c, III d uczestniczyli w Dziękczynieniu za kanonizację św. Jana Pawła II. Trudu przygotowania prezentacji podjęli się uczniowie z klas: III c, III g, III d, II g oraz I g.

Galeria

Organizator:
Pani Wioletta Wilk
Ksiądz Łukasz Nawrot

KONKURS NIEMIECKOJĘZYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

22 maja 2014 | dodał:art

Uczniowie klasy III g udowodnili, że to właśnie oni wiodą prym w zakresie wiedzy dotyczącej krajów niemieckojęzycznych. Pierwsze miejsce zajął Przemysław Durda, na drugim miejscu uplasował się Piotr Wolak, natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale Iwonie Wolak uczennicy klasy II g.
Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą znajomością kultury, historii, geografii, motoryzacji, polityki oraz techniki Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii.

Galeria

Organizator:
Pani Agnieszka Ewiak-Bałata

MŁODZI GŁOSUJĄ

21 maja 2014 | dodał:art

19 maja 2014 roku w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory młodzieżowe w ramach akcji Młodzi Głosują. Tegoroczna edycja akcji poświęcona została wyborom do Parlamentu Europejskiego, które oficjalnie przeprowadzone będą w Polsce 25 maja. Frekwencja wyborcza w tych wyborach jest bardzo niska i to właśnie było jednym z głównych powodów dla których 19 maja w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzono wybory młodzieżowe. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), która podkreśla, że projekt Młodzi Głosują nie jest agitacją polityczną i nie popiera żadnych partii czy ugrupowań politycznych. Głównym celem akcji Młodzi Głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Wybory w naszej szkole przeprowadziła 5- osobowa Szkolna Komisja Wyborcza : Angelika Ciździel, Wioletta Grocholska, Jakub Słomka, Dominika Sromek, Kinga Wilk. Ogólnopolskie wyniki głosowania zostaną opublikowane 28 maja 2014 roku.

Galeria

Organizatorzy:
Pani Małgorzata Stelmach
Pani Monika Adamiec
Pani Jolanta Raźniewska - Burczak

UWAGA ZMIANA PLANU LEKCJI
LICEUM DLA DOROSŁYCH

maj 2014 | dodał:art

Zmiana planu lekcji od poniedziałku 12 maja dla klas technikum i zsz.

LICEUM DLA DOROSŁYCH
Zjazd (24.05. - 25.05.) odbędzie się tydzień wcześniej tzn. (17.05. - 18.05.)

Dyrekcja szkoły

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

16 maja 2014 | dodał:art

Będą wydawane 27 czerwca 2014 roku po godzinie 10 ej przez wychowawców. Dokładna godzina i miejsce (sala) będą podane w terminie późniejszym. Można dowiadywać się w sekretariacie szkoły po 20 czerwca. Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły
w zakładce Matura.

Upoważnienie

Dyrekcja szkoły

TARGI PRACY

16 maja 2014 | dodał:art

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Targach Edukacji
i Pracy, które odbyły się 14.05.2014 roku na sali widowiskowo - sportowej MOSiR w Tarnobrzegu.
Klasa III c wzięła udział w spotkaniu "ABC usług i instrumentów rynku pracy - aktualne wsparcie i planowane zmiany", które poprowadził Minister Pracy i Polityki Społecznej pan Władysław Kosiniak - Kamysz.


FOTO

Dyrekcja szkoły

MBP TARNOBRZEG

14 maja 2014 | dodał:art

Koordynator:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak

PROJEKCJA FILMOWA

14 maja 2014 | dodał:art

BIBLIOTEKA SZKOLNA
zaprasza do Klubu Filmowego
na projekcję filmu

"Generał - zamach na Gibraltarze"

20.05.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. I
27.05.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. II

Organizator:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak

KONKURS NIEMIECKOJĘZYCZNY

12 maja 2014 | dodał:art

16 maja 2014 r. na 8 godzinie lekcyjnej w sali 21 zostanie przeprowadzony w naszej szkole konkurs "Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych" - "Das Wissen über die DACH - Länder'' mający na celu poszerzenie i sprawdzenie dotychczasowej wiedzy uczniów
z zakresu krajów niemieckiego obszaru językowego, a także wzbudzenie zainteresowania historią, tradycjami, techniką oraz kulturą tych państw.

Regulamin
Informacje

Organizator:
Pani Agnieszka Ewiak- Bałata

POWSTANIE WARSZAWSKIE

9 maja 2014 | dodał:art

Wyjście do TDK na film "Powstanie Warszawskie" planowane jest na środę 14 maja na godzinę 11:00. Cena biletu: 11 zł.Organizator:
Pani Monika Czech

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

9 maja 2014 | dodał:art

Od 8 do 15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa
i bibliotek.

Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Rok 2014 promuje hasło: "Czytanie łączy pokolenia".

Koordynator:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak

MATURA 2014

6 maja 2014 | dodał:art

5 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne i potrwają w naszej szkole do 20 maja. Młodzież będzie rozwiązywała arkusze maturalne obowiązkowo z trzech przedmiotów. Zdający wybrali także dodatkowe egzaminy w sumie z 10 różnych przedmiotów. W szkole, która kojarzy się z naukami ścisłymi, oprócz matematyki na poziomie rozszerzonym, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki, tegoroczni maturzyści będą zdawać egzaminy z wiedzy
o społeczeństwie, historii i języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Na razie wszystko im sprzyja: zakwitły kasztany i co bardzo ważne zadania nie są trudne, oby tak dalej.

Za wszystkich zdających trzymamy mocno kciuki i życzymy im POWODZENIA.

Galeria

Dyrekcja szkoły

ZAPOZNAJCIE SIĘ Z REGULAMINEM XVIII EDYCJI FUNDUSZU POMOCY MŁODYM TALENTOM

5 maja 2014 | dodał:art

Uprzejmie informujemy, że można już pobrać z naszej strony regulamin oraz wniosek o stypendium w ramach XVIII edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Stypendia przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Wnioski składać można od 27 czerwca do 25 lipca 2014 roku. Zapraszamy do pobrania regulaminu Funduszu oraz kwestionariusza dla kandydatów ubiegających się o to stypendium.


www

Dyrekcja szkoły

VII KONKURS ''MÓJ EKSPERYMENT''- ROZSTRZYGNIĘTY

30 kwietnia 2014 | dodał:cacek

Czy można odmierzać czas -'' Zegarem jodowym'', robić ''Kwadratowe bańki'' lub ''Balonem trzymać szklane kubeczki'' ?

Na te i inne, równie interesujące pytania, starali się odpowiedzieć uczestnicy szkolnego konkursu ''Mój eksperyment - między fizyką a chemią '', którego 7. już edycja odbyła się 29 IV 2014r. w naszej szkole.

Głosami jury i publiczności ( ze względu na wysoki poziom prezentowanych doświadczeń i efekty specjalne, które im towarzyszyły, przyznano dwa pierwsze miejsca i dwa trzecie miejsca).
Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce:
uczniowie kl. 3c - Mateusz Lis i Grzegorz Brzeziński za doświadczenie ''Kosmiczne Warzywa''
uczeń kl 3d - Artur Kosior za doświadczenie ''Balon trzymający kubki''
II miejsce:
uczeń kl 3d - Filip Sikora za doświadczenie ''Gumowe jajko''
III miejsce:
uczeń kl 3d - Karol Rębisz za doświadczenie ''Kwadratowa bańka''
uczennice kl 2g - Anna Buczek i Joanna Kopeć za doświadczenie ''Gazowa gaśnica''


Organizatorzy gratulują Wszystkim uczestnikom pomysłowości, inwencji i zaangażowania, żywiąc przekonanie że 8. edycja będzie równie niezwykła.


Galeria

Organizatorzy:
Pani Greta Tomczyk - Jarosz
Pani Elżbieta Głowacka

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

29 kwietnia 2014 | dodał:art

W dniach 28 - 29 kwietnia odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Mistrzostwo ZSP nr 3. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje 10 - ciu klas: 3 b, 3 g, 3 c, 3 d, 3 t, 2 c, 2 t, 1 b, 1 c, 1 t.
Po zaciętej sportowej rywalizacji zwyciężyła klasa 3 d w składzie:
1. Wolan Marcin
2. Lis Wojciech
3. Sałek Łukasz
4. Sikora Filip
5. Jędrzejczak Karol
6. Pluta Radosław
7. Paterek Krzysztof
8. Borkowski Kamil
2 gie miejsce zajęła klasa 3 c
3 cie miejsce zajęła klasa 1 c.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wiele sportowych emocji

Galeria

Organizator:
Pani Marzena Podgórna

223 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
P0ŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

28 kwietnia 2014 | dodał:art/cacek

25 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły
i odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego".
Następnie uczniowie klasy II g przedstawili krótki program artystyczny.
Konstytucja 3 Maja przeszła do historii jako druga na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, a pierwsza w Europie, demokratyczna ustawa zasadnicza XVIII wieku.
Uczniowie w przystępny sposób przedstawili historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja i przybliżyli nazwiska Polaków najbardziej zasłużonych dla ówczesnej Polski, którzy dostrzegali zło szerzące się
w kraju i grożące mu niebezpieczeństwo utraty niepodległości.
Przez długi czas, z różnych przyczyn o charakterze politycznym, o tym ważnym wydarzeniu prawie się nie mówiło. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zdecydował o przywróceniu święta 3 Maja.

W dniu 25 kwietnia po raz ostatni zabrzmiał dzwonek dla uczniów klas maturalnych.
Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie klas III c i III g pod kierunkiem pani Marty Leśniak oraz pani Kariny Mróz.
W części oficjalnej uroczystości głos zabrał pan dyrektor Robert Stawowy, który wszystkim absolwentom życzył dalszych sukcesów życiowych oraz pomyślnie zdanych egzaminów.
Najmilszym momentem akademii było wręczenie licznych nagród i dyplomów za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz społeczności uczniowskiej.
Tradycyjnie zostali również wyróżnieni honorowi dawcy krwi, którym wręczono symboliczne upominki oraz dyplomy z podziękowaniem za ten bezcenny dar krwi . Wszystkich krwiodawców wraz z opiekunami MK HDK uwieczniono na pamiątkowym zdjęciu.
Wszystkim absolwentom gratulujemy pomyślnego ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na maturze oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


''Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali''

Galeria cz 1
Galeria cz 2

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pani Karina Mróz
Pani Małgorzata Stelmach
Pani Marta Leśniak

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

25 kwietnia 2014 | dodał:art

W dniu 15 kwietnia 2014 roku odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej " Młodzież Zapobiega Pożarom". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Paweł Ordon z klasy II c
i Przemysław Durda z klasy IIIg. Eliminacje zostały przeprowadzone
w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Uczestnicy oprócz wykazania się specjalistyczną wiedzą, mieli również okazję zwiedzenia Zamku Tarnowskich w Dzikowie.

Opiekun:
Pani Małgorzata Stelmach

MAM HAKA NA RAKA - GŁOSOWANIE

23 kwietnia 2014 | dodał:art

W związku z akcją MAM HAKA NA RAKA prosimy o oddanie głosu na naszą kampanię pod hasłem "BĄDŹ SZYBSZY NIŻ CHŁONIAK ZBADAJ SIĘ"
1. Wejdz na stronę internetową WWW
2. Wpisz słowo: GEODETKI
3. Zagłosuj
4. Potwierdz oddanie głosu poprzez wpisanie swojego adresu email
i kliknięcie w przysłany link
Bardzo dziękujemy za każdy oddany głos.

Opiekun:
Pani Barbara Piekutowska

WIELKANOC 2014

16 kwietnia 2014 | dodał:art

RELACJA Z DNIA OTWARTEGO W MTVT

15 kwietnia 2014 | dodał:art


59 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

15 kwietnia 2014 | dodał:art

11 kwietnia 2014r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się konkurs recytatorski - szczebel powiatowy. W rywalizacji brało udział dwudziestu uczestników reprezentujących tarnobrzeskie i stalowowolskie szkoły.
Naszą placówkę reprezentowały dwie uczennice z klasy II technikum geodezyjnego: Angelika Ciździel i Dominika Sromek, które pięknie recytowały utwory poetyckie i fragmenty prozy artystycznej.

Opiekun:
Pani Karina Mróz

23 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

14 kwietnia 2014 | dodał:art

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
* to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej
* pomysł organizacji święta zrodził się w 1926 roku Katalonii (region Hiszpanii). 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona - świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w ten dzień w Katalonii obdarowywano kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez świętego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek. Obecnie każdy, kto w tym rejonie Hiszpanii kupi książkę w dniu 23 kwietnia, otrzymuje z nią kwiat
* 23 kwietnia ma symboliczne znaczenie dla literatury światowej. W tym dniu (w roku 1616) zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. Na ten sam dzień przypada też rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice'a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo
* w Polsce dzień ten obchodzimy od 2007 roku
* obecnie celebrowany jest na całym świecie

Organizatorzy:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak
Pani Małgorzata Stelmach

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

12 kwietnia 2014 | dodał:art

11 kwietnia jak co roku nasza szkoła otworzyła swe podwoje dla gimnazjalistów z Tarnobrzega, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa, Łoniowa, Sokolnik, Stalów, Sulisławic, Ślęzaków i Woli Baranowskiej.


Goście mieli okazję poznać atmosferę panującą u nas między innymi dzięki filmowi nakręconemu przez młodzież. Zapoznali się
z ofertą dydaktyczną szkoły - w tym roku jest to liceum ogólnokształcące (kierunki: architektoniczny, ratowniczo - pożarniczy, zarządzanie środowiskiem, techniki filmowe i fotograficzne, bezpieczeństwo wewnętrzne, animator czasu wolnego), technikum (budownictwo, geodezja, drogownictwo, ochrona środowiska, urządzenia sanitarne, inżynieria środowiska i melioracji, renowacji elementów architektury, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) oraz szkoła zawodowa (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz –tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, betoniarz – zbrojarz, dekarz). Poszczególne kierunki zostały przybliżone uczniom poprzez prezentacje multimedialne, wystawy makiet i modeli, pokazy sprzętu. Gimnazjaliści mieli również możliwość obserwowania doświadczeń fizyko - chemicznych i biologicznych, samodzielnego wykonania preparatów trwałych, a nawet porozmawiania z samą Królową Elżbietą II, Einsteinem czy cesarzową Sisi. Popularnością cieszył się komputerowy salon gier, konkursy językowe, geograficzne i chemiczne.


Gośćmi szkoły były również przedszkolaki, z którymi mogli spędzić czas przyszli animatorzy czasu wolnego (i były to nie tylko dziewczęta). Malowanie twarzy i zabawy plastyczne sprawiły wiele radości zarówno najmłodszym, jak i starszym. Ja najbardziej lubię zdjęcia w różnych przebraniach – mówi pięcioletnia Bianka, której uśmiechnięta buzia najlepiej świadczy o dobrej zabawie.

Kolejną atrakcją był pokaz sprzętu strażackiego możliwy dzięki przyjazdowi dużym wozem strażackim przedstawicieli OSP Mokrzyszów. Wielu uczniów naszej szkoły, podobnie jak ja należy do straży pożarnej – stwierdza Kuba, tegoroczny maturzysta – dlatego sądzę, że kierunek ratowniczo - pożarniczy będzie cieszył się powodzeniem.

Duże zainteresowanie budził również kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego promowany między innymi przez członków Strzelca i Pokojowego Patrolu.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Tarnobrzeskimi Wodociągami młodzież mogła obserwować ciekawe doświadczenia zaprezentowane przez panie z Laboratorium Wody i Scieków, a także zmontować przykładowe instalacje dzięki wypożyczonym złączkom i rurom. To nawet fajna zabawa, chociaż niełatwa - powiedział Mariusz gimnazjalista z Gimnazjum nr 2.

Całości dopełniły występy zespołu muzycznego oraz rozgrywki V edycji Turnieju Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej. W tym roku Puchar Dyrektora Szkoły zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, drugie miejsce wywalczyli przedstawiciele Gimnazjum nr 3, zaś trzecie Gimnazjum
w Ślęzakach.

Dzień obfitował w atrakcje, a na czym polegały babeczkowe równania reakcji będą wiedzieć tylko ci, którzy nas odwiedzili w piątek.

Galeria cz 1
Galeria cz 2
Turniej piłkarskiDyrekcja Szkoły

ZEBRANIA Z RODZICAMI

9 kwietnia 2014 | dodał:kubik

WYSTAWA

9 kwietnia 2014 | dodał:kubik

Biblioteka szkolna zaprasza do MBP w Tarnobrzegu na wystawę Mariusza Bajka "Cerkwie Pogranicza"

AKCJA ZBIERANIE MAKULATURY

9 kwietnia 2014 | dodał:kubik


Przynieś zbędne gazety, zeszyty, książki, ulotki
do biblioteki szkolnej
- zamienimy je na lektury i ciekawe książki!!!Organizatorzy:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak
Pani Barbara Cyganek

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

2 kwietnia 2014 | dodał:John May

UWAGA!!!
Siódma edycja Szkolnego Konkursu Fizycznego
pt." Mój eksperyment - między fizyką a chemią"


Regulamin konkursu:
- każdy uczestnik przygotowuje eksperyment ilustrujący dowolne zjawisko fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, że będzie ono bezpieczne dla wykonującego doświadczenie i otoczenia
- udział w konkursie należy zgłosić u pani Grety Tomczyk-Jarosz
i pani Elżbiety Głowackiej

- prezentacja prac konkursowych odbędzie się 29 kwietnia 2014r. o godzinie 1030 w sali 202


Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie.

Czekają atrakcyjne nagrody!

XXIII PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW 2014

31 marca 2014 | dodał:art

Kolejny raz maturzyści z Tarnobrzega pielgrzymowali do Częstochowy, by wspólnie modlić się o bardzo dobre wyniki na maturze.
W piątek 28 marca 2014r. 37 uczniów z klas: 4b, 4d i 4i pod opieką ks. Łukasza Nawrota oraz p. Iwony Ćwik i p. Michała Urbańskiego przyłączyli się do modlitwy młodzieży na Jasnej Górze.
Program pielgrzymki:
1300 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
1400 Msza Święta pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Nitkiewicza
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe modlitewniki-przewodniki, przypinki oraz długopisy.

Galeria

Organizatorzy:
Pani Iwona Ćwik
Pan Michał Urbański
ks. Łukasz Nawrot

PROJEKCJA FILMOWA

27 marca 2014 | dodał:DxQ31


BIBLIOTEKA SZKOLNA
zaprasza do Klubu Filmowego
na projekcję filmu

"PAN TADEUSZ"

01.04.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. I
08.04.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. II
15.04.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. III

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

20 marca 2014 | dodał:John May

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału

w Powiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym
"Znani i nieznani pisarze powiatu tarnobrzeskiego"

Konkurs trwa od 1.03 - 18.04.2014 r.
Zasady udziału w konkursie
1. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych piszą eseje - ukazujące życie, działalność i dorobek jednego lub kilku pisarzy, poetów związanych z powiatem tarnobrzeskim.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę (dopuszczone jest wykonanie pracy przez zespoły).
3. Ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych upływa 18.04.2014 r.
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie organizatora
www.libritbg.strefa.pl

Organizatorzy:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak
Pani Karina Mróz
Pani Małgorzata Stelmach

ŚWIĘTUJEMY!

18 marca 2014 | dodał:DxQ31

Dzisiaj świętujemy, jutro znów do pracy. Zakwalifikowałyśmy się do drugiego etapu 7. edycji ogólnopolskiej akcji "MAM HAKA NA RAKA".

Do akcji "Mam haka na raka" dołączyłyśmy
Wiedzę o chłoniakach rozpowszechniłyśmy
Jest nas cztery w tym zespole
Jako przyjaciółki przetrwałyśmy każdą niedolę
Ulotki zaprojektowałyśmy
Plakaty rozwiesiłyśmy
Ulicami Tarnobrzega przeszłyśmy
Prezydenta do współpracy zaprosiłyśmy
Konferencję z lekarzami zrobiłyśmy
Dużo się przy tym napracowałyśmy
Do grupy hakowiczów zapraszamy
Na facebooku o nowotworach rozmawiamy
Gimnazjaliści nas pokochali
Po happeningu na ich szkolnej sali
Panie z radia i telewizji
Lubiły nas na wizji
Do badań profilaktycznych zachęcamy
Wszystkich przechodniów do tego namawiamy
Nie jesteśmy dzieciakami
Poradzimy sobie z chłoniakami

Zespół Geodetki

KLUB FILMOWY

17 marca 2014 | dodał:John May

BIBLIOTEKA SZKOLNA
zaprasza na projekcję filmu
"Granica"18.03.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. I

25.03.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. IIŚWIATOWY DZIEŃ WODY

17 marca 2014 | dodał:DxQ31

Światowy Dzień Wody, ang. World Water Day to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED)
w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Dzisiaj w krajach położonych nad Morzem Bałtyckim jest obchodzony także Dzień Ochrony Bałtyku.
Prawdopodobnie niewiele osób ma świadomość, że 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. To okazja, by przypomnieć, że warto i trzeba ją oszczędzać, zarówno w interesie domowego budżetu, jak i środowiska.

Ogłaszamy konkurs plastyczny dotyczący tego zagadnienia.
Format i technika prac dowolna.
Prosimy o dostarczenie prac w terminie 19.03.2014 (środa) do pani Moniki Adamiec. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pan Krzysztof Kotulski

PLASTYCZNE OSIĄGNIĘCIA "PIERWSZAKÓW"

14 marca 2014 | dodał:DxQ31

Nasza szkoła uczestniczyła w konkursie plastycznym pt. "STOP! Przemocy, dopalaczom i używkom pod każdą postacią". W etapie szkolnym złożono 32 prace, z których jury wybrało sześć najlepszych. Do drugiego etapu zakwalifikowano następujących uczniów: Maciej Dul kl.1b, Paweł Krzemińskikl. 1b, Kamil Szklarz kl.1b, Agata Byczek kl. 1c, Anna Paterek kl.1c,Wioletta Kustra kl.1g.

W miejskim etapie Wioletta Kustra zajęła drugie miejsce, a wyróżnienia otrzymali Maciej Dul i Agata Byczek.

Wszystkim dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pani Grażyna Kurpias

AUTORSKIE SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE "I TY MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE"

13 marca 2014 | dodał:art

11 marca uczniowie klas I - III naszej szkoły uczestniczyli
w spotkaniu profilaktycznym prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego".
Autorskie spotkanie profilaktyczne o uzależnieniach od narkotyków, alkoholu i przemocy jest oparte na historiach i świadectwach z życia osób, które były uzależnione.
Wstrząsające i prawdziwe losy pokazują realia walki i cenę, którą musieli zapłacić, aby żyć w wolności bez nałogów. Są one doskonałym sposobem przestrzegania młodzieży, aby nie ryzykowała zmarnowania przyszłości poprzez wchodzenie w kontakt z substancjami psychoaktywnymi lub rzeczami, które powodują uzależnienie.
Do prowadzenia zajęć wykorzystane zostały prezentacje multimedialne oraz filmy wideo. Dodatkową atrakcją były wykonywane na żywo utwory hip-hopowe
o treściach w pełni zgodnych z przesłaniem zajęć. Całość była prowadzona językiem zrozumiałym dla odbiorców, jednak utrzymując powagę zagrożenia związanego z uzależnieniem.
Dla wielu słuchaczy wstrząsem było wysłuchanie w jak błahy sposób ludzie niszczą swoje życie
i ranią swych bliskich. Bez wątpienia takie spotkania są najlepszym sposobem na uświadomienie sobie, że życie ma się tylko jedno i nie można go zmarnować.

Pedagog szkolny

PRÓBNE MATURY

12 marca 2014 | dodał:art

Od 12 do 14 odbywają się po raz drugi próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języków obcych.
Biorą w nich udział uczniowie z czterech klas maturalnych, w sumie 86 uczniów. Ta kolejna próba jest doskonałą okazją do sprawdzenia stanu wiedzy i przećwiczenia procedur maturalnych. Na wyniki młodzież będzie musiała poczekać.
Za wszystkich trzymamy kciuki.

Galeria

Dyrekcja Szkoły


PRÓBNE MATURY

10 marca 2014 | dodał:art

Próbne matury pisemne z języka polskiego, matematyki
i języków obcych odbędą się 12, 13 i 14 marca.

Dyrekcja Szkoły


DZIEŃ KOBIET W BUDOWLANCE

10 marca 2014 | dodał:art

Grono męskie naszej szkoły (uczniowie wraz z nauczycielami) zorganiozowało w ubiegły piątek humorystyczną akademię dla wszystkich kobiet. Skecze, żartobliwe anegdotki i piosenki uświetniły ten szczególny dzień. Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej naszej szkoły życzymy raz jeszcze samych miłych chwil.

Galeria


Organizatorzy:
Panowie


8 MARCA

8 marca 2014 | dodał:art

MISS STUDNIÓWKI 2014

8 marca 2014 | dodał:art

Jagoda Rydzik z Tarnobrzega, Miss Studniówki 2014 roku
w Tarnobrzegu bez tajemnic
Jej ogromną pasją są konie. Nic więc dziwnego, że w wolnych chwilach chętnie jeŸdzi konno, choć zimą "przesiada się” na deskę snowbordową i narty. Jest wegetarianką, lubi podróżować
i aktywnie uczestniczy w życiu szkolnej społeczności - taka jest
17-letnia Jagoda Rydzik, Miss Studniówki 2014 roku w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim.
Nasza miss jest uczennicą klasy I technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu. To dawna "Budowlanka"
i akurat klasę o profilu budownictwo wybrała Jagoda. Wspomina, że w planach po zdaniu matury miała studia na politechnice, ale nie wyklucza, że to się zmieni. Na skonkretyzowanie planów ma jeszcze trochę czasu. Konie i wszystko co z nimi związane to dla Jagody temat na wielogodzinne rozmowy. W jej pokoju są plakaty i ogromna fototapeta z końmi, na półkach figurki koni. Te zwierzęta to pasja, którą zaszczepił w niej… pradziadek.

Pełna publikacja w gazecie ECHO DNIA


KONKURS NIEMIECKOJĘZYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

7 marca 2014 | dodał:art

5 marca odbyła się już druga edycja międzyszkolnego konkursu niemieckojęzycznego Najciekawsza Osobowość Niemieckiego Obszaru Językowego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Norberta Mastalerza.
Uczniowie doskonaląc swoje umiejętności lingwistyczne oraz twórcze, używając języka Goethego, zaprezentowali publiczności wybrane przez siebie sylwetki znanych niemieckojęzycznych postaci.
Uczestnicy mieli możliwość prezentacji wybranej przez siebie osoby, wykorzystując rekwizyty, stroje oraz ogólnodostępne środki multimedialne. Jury w składzie: Iwona Rudnicka, Ewelina Łuczakowska, Elżbieta Turbak, Agnieszka Ewiak-Bałata oraz Iwona Ćwik wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach.
I miejsce w kategorii: szkoły gimnazjalne wywalczył Kacper Ewiak - uczeń Gimnazjum nr 3 wcielając się w postać wybitnego fizyka, twórcę teorii względności - Alberta Einsteina.
II miejsce w tej samej kategorii przypadło w udziale Szymonowi Szymańskiemu - uczniowi Gimnazjum nr 2, który zaprezentował sylwetkę sławnego, niemieckiego kompozytora i pianisty, ostatniego z tzw. klasyków wiedeńskich - Ludwiga van Beethovena.
Na I miejscu w kategorii szkoły ponadgimnazjalne uplasowali się ex aequo Joanna Anwajler - uczennica Zespołu Szkół Społecznych im. Małego Księcia prezentująca postać znanej modelki Heidi Klum oraz Kornel Bobula - uczeń ZSP nr 3, który zauroczył widownię oraz jury prezentując postać jednego z najsłynniejszych niemieckich pisarzy Johanna Wolfganga Goethego.
Rywalizujących ze sobą wykonawców wspierał emocjonalnie i podnosił na duchu nasz szkolny zespół muzyczny w składzie: Jagoda Rydzik, Patrycja Sitek, Daniel Bach, Mateusz Rożnowski, a także Paweł Ordon. Uczennice zaśpiewały m.in. "Was ist das?" oraz "Juliette".
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Norberta Mastalerza, Instytut Goethego oraz Arsenał Wiedeński. Ta popularyzacja języka Goethego została bardzo dobrze odebrana przez widownię, która z uwagą podziwiała kunszt językowy i aktorski wszystkich wykonawców. Z pewnością prezentacje tak zdolnych lingwistycznie uczniów na długo utkwią im w pamięci. Mamy nadzieję, że konkurs będzie odbywał się cyklicznie, zachęcając do udziału coraz szerszą grupę młodych ludzi.

Galeria

Prowadzące konkurs:
Pani Agnieszka Ewiak-Bałata
Pani Iwona Ćwik


8 MARCA

7 marca 2014 | dodał:art

XIV PODKARPACKI KONKURS MATEMATYCZNY

5 marca 2014 | dodał:art

W dniu 4 marca 2014 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny PKM im. Franciszka Lei. W konkursie uczestniczyło 27 uczniów
z klas pierwszych, drugich i trzecich technikum. Uczniowie zostali wybrani i wyróżnieni z poszczególnych klas jako najbardziej uzdolnieni matematycznie. Etap szkolny konkursu obejmował 2 poziomy. Poziom I dotyczył klas pierwszych, natomiast poziom II obejmował programem pozostałe klasy. Każdy zawierał pięć zadań do rozwiązania. Konkurs przebiegał w miłej i przyjemnej atmosferze. Wyniki znane będą za kilka dni.

Galeria

Opiekę sprawowały:
Pani Julia Borek
Pani Kazimiera Berezowska


KONKURS "CHCIAŁBYM TU MIESZKAĆ"

5 marca 2014 | dodał:art

W dniu 3 marca 2014r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych nr 2 w Tarnobrzegu konkurs "Chciałbym tam mieszkać". Celem konkursu było przedstawienie walorów wybranych miast krajów niemieckojęzycznych. Naszą szkołę godnie reprezentowali przedstawiciele klasy 3g: Anna Tracz oraz Piotr Wolak pod opieką pani Iwony Ćwik. Uczniowie przepięknie przedstawili dwa miasta Wiedeń oraz Dortmund. Oczywiście nie zabrakło w prezentacjach piłkarskich elementów :) Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom swoich językowych umiejętności. Piotr Wolak zajął drugie miejsce w konkursie! Gratulujemy zarówno Piotrkowi jak i Ani oraz życzymy dalszych sukcesów!

Galeria


BIBLIOTEKA SZKOLNA

3 marca 2014 | dodał:art

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - 730 - 830 ; 1000 - 1500
wtorek - 900 - 1500
środa - 730 - 830 ; 1000 - 1500
czwartek - 900 - 1500
piątek - 730 - 1330

Dyrekcja Szkoły


MISS I MISTER STUDNIÓWKI 2014

3 marca 2014 | dodał:art

Mamy zaszczyt ogłosić, że nasi uczniowie Jagoda Rydzik z klasy 1b oraz Arkadiusz Poniatowski z klasy 3u wygrali konkurs na Miss i Mistera Studniówki 2014 w powiecie tarnobrzeskim!!
Serdecznie gratulujemy!!
Informacje na stronie "Echa dnia"


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

28 lutego 2014 | dodał:art

Dyrekcja Szkoły


FILMY O EGZAMINIE MATURALNYM W 2015 ROKU

28 lutego 2014 | dodał:art

Na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale YouTube są dostępne filmy o egzaminie maturalnym z matematyki w 2015 roku. Zachęcamy do ich obejrzenia.


Dyrekcja Szkoły


HAPPENING

28 lutego 2014 | dodał:art

27 lutego 2014 r. w naszej szkole odbył się happening podsumowujący wszystkie działania jakie podjęliśmy w ramach 7 edycji "Mam Haka Na Raka". W części edukacyjnej zespół "Geodetki" przedstawił prezentację na temat nowotworów układu chłonnego. W części artystycznej wystąpili: Adam Sikorski z klasy III b z pokazem układu capoeira, na gitarze elektrycznej zagrał Daniel Bach z klasy III c. Pokaz umiejętności uatrakcyjnił również zespół Breakdance "2 w 1 banda" oraz zespół "Whispers" składający się
z uczniów różnych szkół. Następnie młodzież z nadmuchanymi balonami utworzyli napis MHNR. Nasza akcja miała na celu edukację młodzieży oraz uświadomienie im, jak ważne jest prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia.
Pragniemy podziękować Dyrekcji naszej szkoły, wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy nam pomagali, a w szczególności pani Iwonie Ćwik, panu Marcinowi Tworkowi, panu Romanowi Jachyrze oraz uczniom z klasy IV "i" Dariuszowi Piechocie, Michałowi Jurkowskiemu, Mateuszowi Pietrzykowi, Jakubowi Iskrze oraz Rafałowi Faryniarzowi.

Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Tarnobrzeg Norbert Mastalerz

Patronat Medialny:
MTvT, Radio Leliwa, Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański

Sponsorzy:
Prezydent Miasta Tarnobrzeg Norbert Mastalerz
Firma Comet serwis GSM
Firma Turbonadruki

Galeria

Organizatorzy:
Zespół "Geodetki"
Pani Barbara Piekutowska
Pani Monika Adamiec

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

28 lutego 2014 | dodał:art

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych - polskie święto państwowe ustanowione przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 3 lutego 2011 roku. Dzień ten przypominać ma nam tragiczne losy członków podziemia antykomunistycznego, którzy nie złożyli broni po II wojnie światowej, nie godząc się z powojennym kształtem państwa polskiego, narzuconym przez Związek Radziecki. Żołnierze ci toczyli nierówną, skazaną na porażkę walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami
w Polsce.

Ostatni żołnierz niezłomny, Józef Franczak ps. "Lalek" zginął w obławie w 1963 r. - 18 lat po wojnie. W czasach gdy coraz trudniej spotkać postacie, mogące być dla nas wzorem do naśladowania, pamiętajmy o tych, często bezimiennych "Żołnierzach Wyklętych", których patriotyzm, bezinteresowne poświęcenie i odwaga przez lata była przemilczana i zapomniana. Cześć ich pamięci !
Zapraszamy do obejrzenia wystawy na Sali Patrona.

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pani Małgorzata Stelmach

ZAPROSZENIE

27 lutego 2014 | dodał:John MayKLUB FILMOWY

27 lutego 2014 | dodał:John May

BIBLIOTEKA SZKOLNA
zaprasza na projekcję filmu
"Moralność pani Dulskiej"03 - 04.03.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. I

10 - 11.03.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. II"GRA O STUDIA"

27 lutego 2014 | dodał:John May

26 lutego 2014 roku odbył się Finał Ponadgimnazjalnego Konkursu Informatycznego.
Uczniowie walczyli o stypendia pokrywające 100% i 50% czesnego przez cały semestr studiów, ale także o atrakcyjne nagrody rzeczowe - głównie sprzęt elektroniczny. Łączna pula nagród wyniosła
ok. 10 000 zł.
Do konkursu szkoły ponadgimnazjalne zgłosiły swoich reprezentantów. Do ścisłego finału zakwalifikowano blisko 50 uczniów.
Naszą szkołę reprezentowali:
Michał Jurkowski
Krzysztof Gil
Dariusz Piechota

Galeria

HAPPENING

24 lutego 2014 | dodał:art

24 lutego 2014 odbył się happening w ramach akcji ,,Mam Haka Na Raka".
Tym razem dotarliśmy do Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu.
Zespół ,,Geodetki" zaprezentował prezentację dotyczącą chłoniaków a następnie w ramach promowania zdrowego stylu życia wystąpili:
- Adam Sikorski z kl III b z układem Capoeira,
- Zespół Breakdance z układem tanecznym,
- Daniel Bach z kl III c,
- Zespół muzyczny Whispers.
Happening zabezpieczali przedstawiciele Pokojowego Patrolu i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na koniec uczniowie Gimnazjum nr 2 utworzyli napis MHNR. Było sympatycznie i wesoło

Galeria

Lokalna prasa


Organizatorzy:
Zespół "Geodetki"
Pani Barbara Piekutowska
Pani Monika Adamiec

KONFERENCJA - MAM HAKA NA RAKA

21 lutego 2014 | dodał:art

20 lutego 2014 o godzinie 12 na auli PWSZ w Tarnobrzegu odbyła się konferencja poświęcona nowotworom układu chłonnego
w ramach ogólnopolskiej akcji "Mam Haka Na Raka" zorganizowana przez ZSP nr 3 w Tarnobrzegu. W spotkaniu tym wzięli udział zaproszeni goście oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Prowadząca konferencję: Barbara Piekutowska, nauczyciel biologii w ZSP nr 3 w Tarnobrzegu.

Galeria

List gratulacyjny od Posła Mirosława Pluty.


Organizatorzy:
Zespół "Geodetki"
Pani Barbara Piekutowska
Pani Monika Adamiec

XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

21 lutego 2014 | dodał:art

Przypominam o zbliżającym się:
TERMINIE ETAPU SZKOLNEGO XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ: 18 marca 2014.
Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009), a zakres merytoryczny XVIII edycji obejmuje: 1 i 2 Księgę Królewską oraz Ewangelię wg św. Marka wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem.

WWW

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do szkolnego koordynatora do 10 marca 2014 roku.

Szkolny koordynator:
Pani Wioletta Wilk

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

21 lutego 2014 | dodał:art

W imieniu księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza serdecznie zapraszamy tegorocznych Maturzystów, Dyrekcję, Nauczycieli, Wychowawców i Katechetów na spotkanie 28 marca 2014 roku
u tronu Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. Chcemy modlić się u stóp najlepszej z Matek o błogosławieństwo Boże dla młodzieży na czas matur i dorosłego życia. Będziemy także
w modlitwie polecać wszystkich Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców i Katechetów prosząc o potrzebne łaski w pracy zawodowej i w życiu osobistym.
Program Pielgrzymki:
10:30 - Rejestracja Pielgrzymów na placu przed Domem Pielgrzyma - pakiet pielgrzyma (modlitewnik - przewodnik, buton i długopis) - cena pakietu 5 zł.
11:30 - Spotkanie w Sali Ojca Kordeckiego z "ciekawym człowiekiem".
13:00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
14:00 - Msza święta pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.
Niech Maryja z Jasnej Góry wyprasza potrzebne łaski na trudne czasy naszej historii.
Do zobaczenia w Częstochowie!!!

Koordynatorzy szkolni:
Pani Wioletta Wilk
ks. Łukasz Nawrot

POLACY NIE GĘSI ...

21 lutego 2014 | dodał:art

Zmieniony został termin konkursu poprawnej polszczyzny.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy we wtorek 25 lutego
o godzinie 10:45 do sali 104.

Zgłoszenia przyjmują:
Pani Monika Czech
Pani Marta Leśniak
Pani Karina Mróz

GEODECI MISTRZAMI ORTOGRAFII!

20 lutego 2014 | dodał:art

Konkurs ortograficzny został rozstrzygnięty. W tym roku mistrzostwo osiągnęła uczennica klasy II g Kinga Wilk. Drugie miejsce zajęła Wioletta Kustra z klasy I g, a trzecie Adam Skalski
z klasy III g.
Gratulujemy osiągnięć w tej niełatwej dziedzinie.

Galeria

Organizatorzy:
Pani Monika Czech
Pani Marta Leśniak
Pani Karina Mróz

MAM HAKA NA RAKA

19 lutego 2014 | dodał:art

20.02.2014 o godzinie 12 na auli PWSZ w Tarnobrzegu odbędzie się konferencja poświęcona nowotworom układu chłonnego w ramach ogólnopolskiej akcji "Mam Haka Na Raka" zorganizowana przez ZSP nr 3 w Tarnobrzegu. W spotkaniu tym wezmą udział zaproszeni goście oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Harmonogram konferencji:
* powitanie zaproszonych gości
* prezentacja multimedialna dotycząca chłoniaków którą przedstawią uczennice klasy 3g - zespół Geodetki: Patrycja Kubicka, Karolina Kołodziejczyk, Agata Majda, Dominika Ciba
* wystąpienie pani Iwony Drab-Mazur, Ordynator Oddziału Onkologii w Tarnobrzegu na temat "Co Polacy wiedzą o chłoniakach?"
* prelekcja pani Ewy Biernat, psychologa ze specjalnością psychoonkologia na temat "Psychologia
w służbie onkologii"
* dyskusja
* podsumowanie
Prowadząca konferencję - Barbara Piekutowska, nauczyciel biologii w ZSP nr 3 w Tarnobrzegu.

Prezentacja


Organizatorzy:
Zespół "Geodetki"
Pani Barbara Piekutowska
Pani Monika Adamiec

WALENTYNKI

14 lutego 2014 | dodał:art

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś 14 lutego zawitał do naszej szkoły Św. Walenty. Czerwone serca, amorki, słodkości
i mnóstwo życzeń, nie tylko romantycznych, krążyły w atmosferze. Wielu z nas ubrało się w czerwone ubrania lub miało "walentynkowe" elementy. W radiowęźle można było zamówić piosenkę i życzenia dla bliskiej naszemu sercu osoby. Ponadto dla wszystkich lubiących coś słodkiego znalazły się babeczki. Co więcej - wszyscy zamawiający życzenia i kupujący coś na ząb wzięli udział w losowaniu podwójnego zaproszenia do kina na wybrany przez siebie film. Główna wygrana przypadła Patrycji z III g. Szkoda, że ma już chłopaka. Ale nic to; zawsze możecie dla poprawy humoru zerknąć na galerię.

Galeria

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski

GEODETKI Z "BUDOWLANKI"

13 lutego 2014 | dodał:art

AGATA MAJDA, PATRYCJA KUBICKA, KAROLINA KOŁODZIEJCZYK i DOMINIKA CIBA to uczennice trzeciej klasy Techniku Geodezyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu. Rówieśnicy i nauczyciele mówią o nich "kochane działaczki". Ostatnio dziewczyny zaangażowały się w ogólnopolską kampanię "Mam Haka na Raka", a także w "Dni dawcy szpiku".
Są przebojowe, odważne, urocze oraz inteligentne. Przyjaźnią się,
a ich wspólne spotkania poza salą lekcyjną owocują wieloma pomysłami na aktywizację szkolnej społeczności. - Zaczęło się od wolontariatu w fundacji DKMS podczas "Dnia dawcy szpiku", organizowanego w naszej szkole. Od tamtej pory zgłaszamy się do każdej akcji charytatywnej, czy też mającej na celu promocję zdrowia - mówi P. Kubicka.
Na początku lutego br. to one koordynowały przemarsz głównymi ulicami Tarnobrzega, podczas którego wspólnie z nauczycielami i swoimi kolegami nawoływały do wykonywania badań profilaktycznych w celu wczesnego wykrycia nowotworu. Wcześniej zaprojektowały ulotki i plakaty, które uczestnicy rozdawali napotkanym podczas marszu przechodniom. W kampanię "Mam haka na raka" zaangażowały się z rozmachem. Prowadzą stronę internetową i profil "Hakowicze" na Facebook'u, za pośrednictwem których informują o wszystkich podejmowanych działaniach.
Dzięki pomocy nauczycielek - Barbary Piekutowskiej i Moniki Adamiec dotarły nawet do prezydenta miasta oraz rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, by wsparli ich starania w organizacji konferencji na temat zapobiegania i leczenia chłoniaka. Udało się, konferencja odbędzie się 20 lutego br. w auli PWSZ.
Artykuł został opublikowany w

Tygodniku Nadwiślańskim

Koordynatorzy:
Pani Barbara Piekutowska
Pani Monika Adamiec

POLACY NIE GĘSI ...

12 lutego 2014 | dodał:John May

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego zapraszamy uczniów klas I-III do zaprezentowania swojej polszczyzny w ramach uczestnictwa w konkursach:

- ortograficznym - 18 lutego (wtorek) o godz. 11.40 w sali IA (obok biblioteki szkolnej),
- poprawnej polszczyzny - 22 lutego (piątek) o godz. 8.50 w sali 207.

Oba konkursy będą sprawdzianem praktycznych umiejętności uczestników.

Zgłoszenia przyjmują:
Pani Monika Czech
Pani Marta Leśniak
Pani Karina Mróz

ZMIANA HARMONOGRAMU ZAJĘĆ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

11 lutego 2014 | dodał:art

Zmiana harmonogramu zajęć dla LO
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Tematy prac zaliczeniowych III semestr
Termin składania prac środa 19.02.2014r.
Składanie prac w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja Szkoły


WALENTYKI

11 lutego 2014 | dodał:John May

UWAGA WALENTYNKI!
Tym, którzy zapomnieli przypominamy, że w piątek 14 lutego jest Święto Wszystkich Zakochanych!
Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na prezent zapraszamy do udziału w loterii walentynkowej w naszej szkole. Nagroda: podwójna wejściówka do kina Wisła w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Zastanawiasz się jak zdobyć los? Każdy, kto kupi walentynkowe ciasteczko za 2 zł, otrzyma los. Losowanie na przerwie o godzinie 12.25 w szkolnym radiowęźle. Wszyscy zakochani mogą zamówić dla ukochanej/ukochanego piosenkę z dedykacją w radiowęźle za symboliczne 0,50 zł oraz przekazać życzenia przez pocztę walentynkową. Listy zbierane będą do 11.40 na parterze.

UWAGA!

Każda osoba ubrana z czerwonym akcentem lub z widocznym na ubraniu czerwonym serduszkiem nie będzie pytana. Zachęcamy do zabawy i życzymy wszystkim wielu romantycznych chwil.
PS. Dochód z tegorocznych akcji samorządu przeznaczony jest na wymianę nagłośnienia na sali gimnastycznej.

Repertuar kina Wisła


Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski

Klub Filmowy

11 lutego 2014 | dodał:John May

BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza na projekcję filmu

"Zakochany Szekspir"


10.02 - 11.02.2014r. - godz. 13.30 - 14.30

Klub Filmowy

11 lutego 2014 | dodał:John May

BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza na projekcję filmu

"Przedwiośnie"


17.02 - 18.02.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. I
24.02 - 25.02.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. II

MAM HAKA NA RAKA

4 lutego 2014 | dodał:art

4 lutego 2014 to w całej Polsce "Dzień Hakowicza".
Młodzież ZSP nr 3 wzięła udział w marszu ulicami miasta Tarnobrzega. Marsz rozpoczął się o godzinie 1000 z placu szkolnego, skąd ulicami Kopernika i Kurasia a następnie Sienkiewicza dotarł do Placu Bartosza Głowackiego. Tam młodzież rozdawała ulotki mieszkańcom miasta. Podczas marszu uczniowie informowali przechodniów o celu tej akcji. Przemarsz zabezpieczała tarnobrzeska policja.

GALERIA


Organizatorzy marszu:
Pani Barbara Piekutowska
Pani Monika Adamiec


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

4 lutego 2014 | dodał:art

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu 2014, który obchodzić będziemy 11 lutego. Wydarzenie to odbędzie się
w Polsce po raz dziesiąty. Wszystkie działania podejmowane
w ramach DBI realizowane będą pod hasłem "Razem tworzymy lepszy Internet". Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym
i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

Szkolni koordynatorzy akcji:
Pani Beata Kownacka
Pani Ewa Fudala
Pan Michał Kownacki


KOMPUTERY ZA TONERY

4 lutego 2014 | dodał:art

Trwa XV edycja ogólnopolskiej akcji ekologicznej "KOMPUTERY ZA TONERY". Akcja ta polega na zbiórce odpadów będących problemem współczesnej cywilizacji - zużytych pustych kartridży po drukarkach komputerowych. Kartridże można przynosić do sali 110.

Szkolni koordynatorzy akcji:
Pani Beata Kownacka
Pani Monika Polek
Pan Michał Kownacki


DZIEŃ DAWCY SZPIKU

3 lutego 2014 | dodał:art

3- go lutego 2014r wolontariusze z ZSP nr 3 wzięli udział w "Dniu Dawcy Szpiku". Od godziny 900 do 1600 rejestrowali oni potencjalnych dawców szpiku. Ponadto 50 uczniów oraz jeden nauczyciel z naszej szkoły zostało kandydatami na dawców szpiku.

GALERIA

Finał akcji

Lista wolontariuszy

Organizator:
Pani Barbara Piekutowska


FERIE ZIMOWE

styczeń 2014 | dodał:art

20 stycznia rozpoczynają się wyczekiwane przez nas ferie zimowe. Oderwijmy się zatem od komputerów i zasilmy szare komórki świeżym powietrzem. Życzymy wszystkim udanego
i bezpiecznego wypoczynku.

Do zobaczenia po feriach!


Dyrekcja Szkoły

NET MASTERS CUP 2014

24 stycznia 2014 | dodał:art

OLIMPIADA WIEDZY O INTERNECIE NET MASTERS CUP TO NAJWIĘKSZY W POLSCE DRUŻYNOWY KONKURS POŒWIĘCONY INTERNETOWI I TECHNOLOGIOM INFORMATYCZNYM.
Liczą się wiedza, doświadczenie praktyczne, umiejętne korzystanie z zasobów sieci, refleks oraz praca zespołowa.
Testy i zadania układają naukowcy z 11 najlepszych polskich uczelni informatycznych - dotyczą m.in. algorytmiki, programowania, baz danych, sieci komputerowych czy systemów operacyjnych.
Startują 3-osobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela prowadzącego.
Dwa etapy online: eliminacje od 17 marca i półfinały od 16 kwietnia 2014.
Wielki finał na żywo dla 21 najlepszych drużyn - w Warszawie 16 czerwca 2014.

Szkolni koordynatorzy:
Pani Ewa Fudala
Pan Roman Jachyra


PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY IV D

17 stycznia 2014 | dodał:art

W dniach 16 i 17 stycznia przeprowadzono próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik geodeta. Udział wzięło 18 uczniów z klasy IV d.

GALERIA

Nadzór prowadzili nauczyciele:
Pani Barbara Cyganek
Pan Krzysztof Hawroński
Pan Marcin Stachowicz


KONKURS NIEMIECKOJĘZYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

17 stycznia 2014 | dodał:John May

15 stycznia uczniowie "Budowlanki" doskonaląc swoje umiejętności językowe oraz twórcze, zaprezentowali podczas etapu szkolnego w języku Goethego wybraną przez siebie osobowość niemieckiego obszaru językowego. I miejsce wywalczył bezspornie uczeń klasy IVd Kornel Bobula, wcielając się w postać wybitnego niemieckiego poety, dramaturga, prozaika, polityka oraz przedstawiciela klasyki weimarskiej Johanna Wolfganga Goethego. II miejsce przypadło w udziale uczniowi klasy Ib Rafałowi Pukowi, który zaprezentował postać wynalazcy ruchomych czcionek drukarskich Jana Gutenberga. Na III miejscu uplasowała się uczennica klasy Ib Jagoda Rydzik, która postanowiła poczuć się przez chwilę jak prawdziwa modelka Claudia Schiffer. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w/w konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Norberta Mastalerza. Laureaci trzech pierwszych miejsc wezmą udział w konkursie międzyszkolnym, który odbędzie się 5 marca 2014r. w naszej szkole.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

GALERIA

Organizator:
Pani Agnieszka Ewiak-Bałata


"MAM HAKA NA RAKA"

17 stycznia 2014 | dodał:art

Prawie setka młodych ludzi, uczniów naszej szkoły przeszła ulicami Tarnobrzega z transparentami, które miały przypomnieć przechodniom o tym, że trzeba walczyć o swoje zdrowie. Marsz zorganizowano w ramach tegorocznej edycji akcji "MAM HAKA NA RAKA". Motorem przedsięwzięcia były Patrycja Kubicka, Karolina Kołodziejczyk, Dominika Ciba, Agata Majda, uczennice trzeciej klasy ZSP nr 3, które wspólnie z nauczycielką biologii Barbarą Piekutowską przyłączyły się do tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji "MAM HAKA NA RAKA". Ta edycja została poświęcona chłoniakowi - przypomina Patrycja Kubicka, jedna z organizatorek przemarszu. Jest to nowotwór atakujący układ chłonny. Ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, z tego jak poważna jest to choroba. Nie chcą się badać, bo myślą, że rak atakuje tylko ludzi, którzy prowadza zły tryb życia. Układ chłonny może być zaatakowany w każdej chwili, jeśli źle się odżywiamy, lub jesteśmy mało aktywni. Chłoniak objawia się powiększeniem węzłów chłonnych, poprzez zwykłe przeziębienie czy nagły spadek wagi ciała.

Echo Dnia

GALERIA

Organizatorzy:
Pani Barbara Piekutowska
Pani Monika Adamiec
Pani Iwona Ćwik


ZIMA Z KSIĄŻKĄ

16 stycznia 2014 | dodał:John MayPONADGIMNAZJALNY KONKURS INFORMATYCZNY "GRA O STUDIA"

16 stycznia 2014 | dodał:art

Konkurs odbędzie się 26 lutego 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Laureaci konkursu, którzy zajmą miejsca od I-III otrzymają voucher uprawniający do 100% zwolnienia z opłat czesnego za 1-szy semestr studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku Wydziału Informatyki Stosowanej WSIiZ (wartość każdej nagrody to 2500 zł) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Voucher ważny jest w roku zdania egzaminu maturalnego. Laureaci konkursu, którzy zajmą miejsca od IV-VI otrzymają voucher uprawniający do 50% zwolnienia z opłat czesnego za 1-szy semestr studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku Wydziału Informatyki Stosowanej WSIiZ. Wartość każdej nagrody to 1250 zł. Voucher ważny jest w roku zdania egzaminu maturalnego.

Szkolny koordynator:
Pan Roman Jachyra


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PODCZAS FERII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

15 stycznia 2014 | dodał:John MayWKRĘĆ SIĘ W NIEMIECKI

15 stycznia 2014 | dodał:art

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolski konkurs z języka niemieckiego "Wkręć się w niemiecki" organizowany przez Goethe - Institut w ramach projektu Deutsch - Wagen - Tour. W tym celu nakręcili krótki filmik prezentując swoje umiejętności językowe. Film pt: "Deutsch macht Spass" został zamieszczony na portalu YouTube.


Szkolni organizatorzy:
Pani Iwona Ćwik
Pani Agnieszka Ewiak-Bałata
Pan Rafał Sawicki


"MAM HAKA NA RAKA"

15 stycznia 2014 | dodał:John May

16 stycznia 2014 roku odbędzie się marsz młodzieży ulicami miasta w ramach ogólnopolskiej akcji "MAM HAKA NA RAKA" w celu poinformowania społeczeństwa o możliwości uczestnictwa w "Dniach Drzwi Otwartych" w Centrum Onkologii w całej Polsce w terminie 1 luty 2014 oraz propagowania profilaktyki nowotworów układu chłonnego.
Udział biorą klasy Ic, Ib, Ig i IIIg.

Organizatorzy:
Pani Barbara Piekutowska
Pani Monika Adamiec


"DZIEŃ DAWCY SZPIKU"

14 stycznia 2014 | dodał:John May

3-go lutego 2014 roku odbędzie się w Tarnobrzegu "Dzień dawcy szpiku".
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy ukończyli 18 lat i są zdecydowani na zostanie kandydatem na dawcę szpiku kostnego, a tym samym uratowanie komuś życia.

Obecna akcja jest zorganiowana w celu znalezienia dawcy dla 15-sto miesięcznego Olka, który jest chory na ostrą białaczkę limfoblastyczną i tylko przeszczep może uratować mu życie.

Więcej informacji tutaj:

Film:
Plakat

Prezentacja multimedialna


Organizator:
Pani Barbara Piekutowska


STUDNIÓWKA 2014

13 stycznia 2014 | dodał:art

Na sto dni przed maturą bawili się tegoroczni absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu. 66 maturzystów, 60 par, uśmiechnięte twarze, łzy wzruszenia i świetna zabawa - tak było w sobotni wieczór w Karczmie Jandura w Trześni.
W tym roku mury dawnej "Budowlanki" opuszczą uczniowie czterech klas. To podopieczni nauczycieli: Michała Urbańskiego (kl. IV B), Iwony Ćwik (kl. IV d), Ewy Fudali (kl. IV I) oraz Moniki Polek (kl. III U).
W sobotę jednak nikt myślami przy maturze nie był, liczyła się tylko świetna zabawa na pierwszym prawdziwym balu w życiu tych młodych ludzi.

Galeria
Relacja w "TYGODNIKU NADWIŚLAŃSKIM"

HOBBIT

10 stycznia 2014 | dodał:art

W środę 15 stycznia o godz. 11.00 odbędzie się wyjście do kina na film "Hobbit. Pustkowie Smauga" w wersji 3D
z dubbingiem
. Zainteresowane klasy proszę o zgłoszenie i wpłatę pieniędzy.Organizator:
Pani Monika Czech

ZEBRANIA Z RODZICAMI

9 stycznia 2014 | dodał:DxQ31
PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW MIASTA TARNOBRZEGA

7 stycznia 2014 | dodał:art

Z dniem 7 stycznia 2014 r. uchyla się Zarządzenie Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium za wybitne wyniki
w nauce.
Od 7 lutego wchodzi w życie Uchwała Nr L/639/2013 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega".

Informacja na stronie
Wniosek
Dane szkoły
Dotyczy "Perły Tarnobrzega"
Dotyczy stypendium

XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

7 stycznia 2014 | dodał:art

Biblijne "zmagania" kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Na laureatów czekają między innymi, indeksy na uczelnie wyższe na różne kierunki studiów oraz inne wspaniałe nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i atrakcyjne upominki rzeczowe!
Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009), a zakres merytoryczny XVIII edycji obejmuje: 1 i 2 Księgę Królewską oraz Ewangelię wg św. Marka wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem.
Laureaci XVIII edycji Konkursu, będą mogli wybierać spośród następujących kierunków:
* teologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
* historia (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet w Białymstoku)
* filozofia (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
* kulturoznawstwo (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
* historia sztuki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
* nauki o rodzinie (Uniwersytet Szczeciński)
* italianistyka z elementami chrześcijaństwa (Uniwersytet Szczeciński)
* dziennikarstwo i komunikacja społeczna + półroczne stypendium! (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)
* pedagogika (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
PONADTO! Laureatom etapów diecezjalnych proponujemy bezpłatny udział w dwudniowym Spotkaniu Młodych z Biblią na Jasnej Górze (13-14 maja 2014). Ma ono wymiar informacyjno - warsztatowy i przygotowuje bezpośrednio do zmagań finałowych konkursu.
TERMINARZ XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ:
18 marca 2014 r. - etap szkolny.
9 kwietnia 2014 r. - etap diecezjalny.
2-3 czerwca 2014 r. - finał konkursu. (Niepokalanów)

Więcej informacji na stronie:

Szkolny koordynator:
Pani Wioletta Wilk

MAM HAKA NA RAKA

3 stycznia 2014 | dodał:art

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do 7. edycji ogólnopolskiej akcji "MAM HAKA NA RAKA" dotyczącej nowotworów układu chłonnego. ZSP nr 3 reprezentuje zespół "Geodetki", który tworzą uczennice klasy III g:
* Karolina Kołodziejczyk
* Patrycja Kubicka
* Dominika Ciba
* Agata Majda
Liderką zespołu jest Patrycja Kubicka

Koordynator akcji:
Pani Barbara Piekutowska
Współorganizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pan Marcin Tworek

BATERIADA

2 stycznia 2014 | dodał:DxQ31

Masz w domu zużyte baterie? Nie wyrzucaj ich do kosza! Przynieś je do swego wychowawcy, wówczas:

1.będziesz eko
2.pomożesz szkole w wygraniu atrakcyjnych pomocy naukowych
3.poprawisz lub ugruntujesz swoją ocenę z zachowania

Akcja będzie trwać do maja 2014 r. Zbieramy zużyte baterie - zwykłe, alkaliczne i przenośne akumulatory.

Koordynator akcji:
Pan Krzysztof Kotulski

KLUB FILMOWY

2 stycznia 2014 | dodał:art
BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza do Klubu Filmowego
na projekcję filmu

"Kamizelka"


13 - 14.01.2014r. - godz. 1330 - 1430

STYPENDYŚCI

2 stycznia 2014 | dodał:art

W dniu 17 grudnia 2013 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji
w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnzjalnych stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Naszą szkołę reprezentowała Angelika Ciździel, uczennica klasy 2g, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ocen
w szkole, oraz brała udział w wielu konkursach szkolnych i międzyszkolnych, aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, angażując się w akcje społeczne i działalność charytatywną.

Stypendia otrzymało w sumie 255 uczniów z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonali Pani Małgorzata Chomycz - Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili uczniowie z Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

Galeria

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE

grudzień 2013 | dodał:John May

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, aby wszystkie dni w nadchodzącym roku były tak piękne i wyjątkowe jak ten jedyny wigilijny wieczór. Niech przy stole nie zabraknie prawdziwie ciepłej atmosfery, a Nowy Rok 2014 niech przyniesie wiele sukcesów, same dobre wiadomości, dużo zdrowia oraz ludzkiej życzliwości.


Robert Stawowy
Iwona Rudnicka
Remigiusz Głód
Marek Bołoz

PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM

20 grudnia 2013 | dodał:art

"Podnieś rączkę Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą"

Dnia 20 grudnia 2013 roku w świątecznym nastroju przeżywaliśmy wigilię szkolną.
W sali gimnastycznej zostały przedstawione jasełka, następnie ksiądz Łukasz zwrócił się do zebranych ze Słowem Bożym. Pan Dyrektor złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.
Trudu przygotowania przedstawienia podjęli się uczniowie z klas: I g, II g, III g, III c, IV i oraz I c.
Oprawę muzyczną zapewnił szkolny zespół w składzie:
Daniel Bach - gitara elektryczna
Mateusz Rożnowski - perkusja
Patrycja Sitek - wokal
Anita Żak - wokal
Natalia Baran - wokal.
Usłyszeliśmy na koniec ciekawą interpretację kolędy: "Przybieżeli do Betlejem".

Galeria
Galeria nr 2


Nad całością czuwali:
Pani Wioletta Wilk
Pani Monika Adamiec
ks. Łukasz Nawrot

JEST TAKI DZIEŃ...

20 grudnia 2013 | dodał:John May

Jest taki dzień, w którym pracownicy naszej szkoły spotykają się przy wspólnym stole.
Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbyło się w tym roku 20 grudnia.
Były życzenia, kolędy ale i zaduma nad słowami Matki Teresy z Kalukty: "Boże Narodzenie jest zawsze wtedy, kiedy wyciągasz rękę do drugiego człowieka".

Życzymy sobie jak najwięcej tak udanych świątecznych dni.


Organizatorzy:
Pani Monika Polek
Pani Monika Wiącek
Pani Greta Tomczyk-Jarosz
Pani Elżbieta Głowacka

FINAŁ KONKURSU WIEDZY TURYSTYCZNEJ

20 grudnia 2013 | dodał:John May

19 grudnia 2013 roku w PWSZ w Tarnobrzegu odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy Turystycznej w Tarnobrzegu
i powiecie tarnobrzeskim. Uczestnikami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci turystyki PWSZ.
Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów z klasy 2g technikum geodezyjnego: Kinga Wilk, Jakub Słomka, Rafał Rażniewski. Opiekunem był pan Krzysztof Kotulski.
Jakub i Rafał zajeli ex aequo II miejsce w finale. Gratulujemy wspaniałego wyniku.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz spędzą weekend w górach z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim (w maju 2014r.)

Galeria

Organizatorzy konkursu:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w Tarnobrzegu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu


KRWIODAWCY

19 grudnia 2013 | dodał:art
Lista krwiodawców

ZBIERAMY ZNACZKI I TELEFONY

19 grudnia 2013 | dodał:art

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji!
Zbieramy ostemplowane znaczki, wycięte
z koperty lub kartki półcentymetrowym marginesem (nie mogą to być znaczki odklejone jak do klasera) tzw. makulaturę filatelistyczną. Twój stary telefon też może komuś jeszcze pomóc.
Punkt zbiórki: Pani Barbara Cyganek lub Biblioteka Szkolna


PLAKAT

Opiekunowie akcji:
Pani Barbara Cyganek
Pani Ewa Majer - Bobruś
Pani Jolanta Raźniewska - Burczak

LICEALIADA W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW

19 grudnia 2013 | dodał:John MayW dniu 16.12.2013r. w naszej szkole odbyła się licealiada w piłce koszykowej chłopców.


W turnieju wzięły udział reprezentacje szkół:
. ZSP nr 3
. LO
. ZS Górnik
. I SLO
. ZSP nr 2
W przeprowadzonym turnieju rozlosowane szkoły zostały podzielona na dwie grupy, w których rozegrały swoje mecze.

Grupa A
1. LO
2. ZS Górnik
LO 32:23 ZS Górnik
Grupa B
1. ZSP nr 3
2. I SLO
3. ZSP nr2
ZSP nr3 35:19 I SLO
ZSP nr3 38:4 ZSP nr2
I SLO 27:10 ZSP nr2

Zwycięzcy grup rozegrali mecz finałowy o I miejsce, a zdobywcy drugich miejsc w grupie mecz o III miejsce.

Mecz o III miejsce:
I SLO 21:36 ZS Górnik

Mecz o I miejsce:
ZSP nr3 32:43 LO

Końcowa klasyfikacja:
1. LO
2. ZSP nr3
3. ZS Górnik
4. I SLO
5. ZSP nr2

Reprezentacja naszej szkoły: Jońca Piotr, Misterka Bartosz, Papka Witold,
Górniak Jakub (kl. I c ), Krzemiński Paweł, Rycerz Wiktor (kl. I b), Sierpień Kamil ( kl. IIb), Gunia Jakub ( kl. II c), Kopeć Jakub ( kl. III b), Sikora Filip, Jędrzejczak Karol ( kl. III d).

Galeria

Opiekun grupy:
Pan Daniel Beszczyński


INFORMACJA

17 grudnia 2013 | dodał:John May

Zapraszamy wszystkich szkolnych krwiodawców w środę
(18 grudnia) na Salę Patrona w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia. godzina 1130


Organizatorzy:
Pani Agnieszka Ewiak-Bałata
Pani Julia Borek

STAN WOJENNY W POLSCE 13 XII 1981

13 grudnia 2013 | dodał:kubik

Był niedzielny poranek. Jeszcze we wczesnych godzinach porannych nikt nie spodziewał się, że ten dzień przejdzie do historii.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny. Zniesiono go definitywnie dopiero 22 lipca 1983 r. Życie straciło ponad sto osób, internowanych zostało ponad 10 tysięcy osób.
W związku z 32. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego zapraszamy wszystkich do zapoznania z wystawą znajdującą się w Sali Patrona. Dzięki niej uczniowie szkoły mogą na kilka chwil przenieść się w tamte czasy i spojrzeć na kluczowe wydarzenia z historii Polski od nieco innej strony. Najważniejszym jednak celem jest podtrzymywanie i przekazywanie wiedzy o wydarzeniach historycznych, które wywarły ogromne piętno na Polsce i często dotyczą spraw bolesnych.

Galeria

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pani Małgorzata Stelmach

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2013

12 grudnia 2013 | dodał:art
"Weekend Superbohaterów"

W dniach 29 - 30 listopada 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji świątecznej zbiórki żywności przebiegającej pod hasłem "Weekend Superbohaterów". Osiemnastu wolontariuszy pełniło dyżury w "Biedronce" przy ul. Jachowicza. Tarnobrzeski Bank Żywności przekazał im - w formie okolicznościowych dyplomów - gorące podziękowania za udział w zbiórce. Nasza szkoła otrzymała również żywność, z której zostaną zrobione paczki dla najbardziej potrzebujących uczniów.
Wszyscy wolontariusze Banku Żywności uzbierali na terenie Tarnobrzega, Stalowej Woli i okolic około 8150 kilogramów żywności.

Lista

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pani Monika Polek
Pani Wioletta Wilk

10 MINEJ RATUJE ŻYCIE, ZWOLNIJ !!!

12 grudnia 2013 | dodał:DxQ31

Nasze koleżanki i koledzy z klasy III d i III g brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prezentację multimedialną poprowadził Pan Wojciech Pasieczny, inspektor policji, ekspert sądowy, przedstawiciel kampanii ogólnopolskiej "10 mniej ratuje życie. Zwolnij !"

Zaprezentowane zostały konsekwencje przekraczania prędkości, brawurowej jazdy, chamstwa na drodze, braku wyobraźni. Kapitalna prezentacja realnych zdarzeń drogowych, połączona była ze świetnym przekazem prowadzącego. Niektóre sceny były tylko dla ludzi o mocnych nerwach, ale takie było przesłanie tej lekcji, bo czasami warto zwolnić, by szczęśliwie dojechać do domu, rodziny i... żyć.

Galeria

Organizator:
Pan Rafał Sawicki

Opiekun:
Pan Marcin Tworek

LICEALIADA NOWA DĘBA 2013

11 grudnia 2013 | dodał:pączi

W dniu 10 grudnia 2013r. odbyła się w Nowej Dębie rejonowa licealiada chłopców w unihokeju. Znakomicie spisała się reprezentacja naszej szkoły zajmując I miejsce. Oprócz naszej szkoły w turnieju wzięły udział ZS Tarnobrzeg, ZS nr 2 Nowa Dęba, ZS nr 1 Nowa Dęba, ZSP nr 2 Stalowa Wola. Nasza drużyna była zdecydowanie najlepszym zespołem odnosząc trzy zwycięstwa, jedno spotkanie remisując, nie tracąc żadnej bramki.
Razem z naszymi sąsiadami zza miedzy "Górnikiem" uzyskaliśmy awans do półfinału wojewódzkiego. Gratulujemy!!! W turnieju reprezentowali nas: Jakub Rzepiela, Dominik Papka, Daniel Jankowski, Kamil Jajko, Grzegorz Manjak wszyscy IIIt, Mateusz Gielarek, Patryk Dziwiński IIc, Karol Jędrzejczak IIId, Michał Kułaga IIIg, Szymon Gurdak IVb, Patryk Gielarek IVi.
Opiekunem drużyny był pan Paweł Krzemiński.

Wyniki spotkań:
ZSP nr 3 - ZSP nr 2 Stalowa Wola 1:0 Manjak
ZSP nr 3 - ZS nr 2 Nowa Dęba 1:0 Rzepiela
ZSP nr 3 - ZS nr 1 Nowa Dęba 0:0
ZSP nr 3 - ZS Tarnobrzeg 4:0 Jajko, Jankowski, Kułaga, Papka.

POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY LWIĄTKO 2014

10 grudnia 2013 | dodał:art

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu fizycznego LWIĄTKO, który odbędzie się w poniedziałek, 31 marca 2014 roku.
Konkurs ten narodził się na Ukrainie, we Lwowie - stąd jego nazwa.
Jest fizyczną odmianą popularnego matematycznego "Kangura" - zasady
i reguły są takie same.
Konkurs rozgrywany jest w szkołach ponadgimnazjalnych w następujących kategoriach:
- klasy I liceum i technikum,
- klasy II liceum i technikum,
- klasy III liceum i technikum,
- klasy IV technikum.
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielowi fizyki do dnia 16.01.2014r. Szczegółowe informacje i zadania z poprzednich lat dostępne są na stronie internetowej:

WWW

Organizator:
Pani Greta Tomczyk-Jarosz

Niezwykła lekcja historii

10 grudnia 2013 | dodał:DxQ31

Nasza szkoła włączyła się w program edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej pod nazwą: "Lekcje z najnowszej historii".
W dniu 3 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbyła się wyjątkowa lekcja historii najnowszej pt.: "Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic. Stan wojenny w Polsce". Lekcję poprowadził edukator rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Tomasz Janik. W spotkaniu wzięły udział klasy pierwsze technikum. Celem lekcji było przybliżenie uczniom prawnych aspektów wprowadzenia stanu wojennego, wyjaśnienie czym był dekret
o stanie wojennym, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, internowanie, na czym polegał opór społeczeństwa przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, przedstawienie postaw ludzi władzy i opozycji. W drugiej części zajęć uczniowie samodzielnie pracowali
z tekstami źródłowymi. Zostali podzieleni na kilka grup i analizowali oficjalne dokumenty, zapisywali też przykłady represji stosowanych przez władze, rozwiązywali krzyżówkę.
Dzięki tej lekcji uczniowie mogli poczuć klimat PRL - klimat historii najnowszej, ale dla nich bardzo już odległej.

Galeria

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pani Małgorzata Stelmach

Spotkanie

9 grudnia 2013 | dodał:John May

We wtorek 10 grudnia 2013r. o godzinie 13.30 w sali 110 odbędzie się spotkanie uczniów biorących udział w projekcie eTwinning "Old buildings in our town"


Opiekunowie:
Pani Iwona Ćwik
Pan Marcin Tworek

MIKOŁAJKI 2013

6 grudnia 2013 | dodał:art

6 grudnia 2013r. odwiedziła naszą szkołę drużyna Świętego Mikołaja. Wszyscy w naszej szkole musieli być w tym roku bardzo grzeczni, ponieważ każdy dostał słodki prezent. Nauczyciele przez chwilkę również mogli wcielić się w rolę Św. Mikołaja.
Pamiątkowe zdjęcia w galerii.Galeria

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski

Opiekunowie:
Pani Iwona Ćwik
Pan Marcin Tworek

CHOINKA JEDYNKI

4 grudnia 2013 | dodał:art

Zachęcamy do udziału w akcji charytatywnej "Choinka Jedynki" Pierwszego Programu Polskiego Radia, która odbędzie się 5 grudnia w Tarnobrzegu. Szczegóły akcji dostępne po linkiem:
WWW

Dyrekcja Szkoły

DRODZY UCZNIOWIE !

3 grudnia 2013 | dodał:art

W naszej szkole organizowany będzie kurs na sędziego piłki nożnej. To oferta zarówno dla dziewcząt jak i chłopców chcących zagłębić się w przepisach Gry w Piłkę Nożną. Szukamy osób interesujących się piłką nożną, którzy chcieliby przy okazji przeżyć fajną przygodę i połączyć przyjemne z pożytecznym!

Wszelkich informacji udziela organizator:
Pan Rafał Sawicki
Sędzia szczebla centralnego PZPN

Załączniki:
Plakat

UWAGA NADWAGA !

3 grudnia 2013 | dodał:art

3 grudnia 2013r. w ramach ogólnopolskiej akcji "Uwaga nadwaga!" uczniowie klas: II g, III g oraz IV d uczestniczyli
w spotkaniu z dietetyczkami z organizacji Naturhouse ze Stalowej Woli. Akcja powstała z inicjatywy Centrów Dietetycznych Naturhouse. Miała charakter informacyjno - edukacyjny, a jej głównym celem było propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych, będących skuteczną profilaktyką nadwagi i otyłości. Po warsztatach zostały rozdane zaproszenia dla osób, które chciałyby skorzystać
z bezpłatnej konsultacji w ramach prelekcji. Więcej informacji na temat Naturhouse na stronie: http://www.uwaganadwaga.com/ Dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie i chęć zmiany nawyków żywieniowych na lepsze!

Organizatorzy:
Pani Barbara Cyganek
Pani Ewa Majer - Bobruś
Pani Jolanta Rażniewska - Burczak

ŚWIADOMY MŁODY OBYWATEL

3 grudnia 2013 | dodał:art

"Świadomy młody obywatel" to konkurs, którego celem w tym roku było propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz rozwijanie zainteresowań na temat państw członkowskich UE. Organizatorami tegorocznej, III już edycji konkursu byli: Poseł na Sejm RP Mirosław Pluta oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska. Patronat honorowy objęli Prezydent Miasta Tarnobrzeg Norbert Mastalerz i Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Krzysztof Pitra. W konkursie, który odbył się 25.11.2013 roku wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu grodzkiego
i ziemskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Agata Ciździel z klasy II g , Dominika Sromek z klasy II g, Wioletta Grocholska z klasy II g, Jakub Słomka z klasy II g, Przemysław Durda z klasy III g, Piotr Lis
z klasy III d, Paweł Kliś z klasy III d.
Dyplom

Organizatorzy:
Pani Małgorzata Stelmach
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak
Pani Monika Adamiec

KRZYŻÓWKA

3 grudnia 2013 | dodał:art

Pierwsza krzyżówka ukazała się na łamach New York World 21 grudnia 1913 roku. Autorem szarady był Artur Wynne. Wkrótce wynalazek ruszył na podbój Europy. Pierwsza polska szarada ukazała się 31 stycznia 1925 roku w "Kurierze Warszawskim". Zapraszam wszystkich uczniów, a w szczególności z technikum geodezji do stworzenia "tematycznej" krzyżówki dla swojego profilu klasy. Składanie prac do 20 grudnia 2013r. do Pani Barbary Cyganek lub do biblioteki szkolnej.

Organizator:
Pani Barbara Cyganek

KONKURS "WKRĘĆ SIĘ W NIEMIECKI"

3 grudnia 2013 | dodał:art

Konkurs "Wkręć się w niemiecki" ma charakter ogólnopolski. W ramach konkursu uczestnicy mają za zadanie przygotować przy pomocy nauczyciela krótki filmik reklamujący język niemiecki z punktu widzenia młodzieży. Materiał filmowy zostanie umieszczony na portalu You Tube, a zwycięski zespół pojedzie w kwietniu 2014 r. do Berlina. Zachęcamy do wzięcia udziału. Naprawdę warto, stolica Niemiec czeka właśnie na Ciebie.

Organizatorzy:
Nauczyciele języka niemieckiego

Załączniki:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

KONKURS FOTOGRAFICZNY

3 grudnia 2013 | dodał:art

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu ogłasza Miejski Konkurs Fotograficzny "JEZIORO TARNOBRZESKIE W OBIEKTYWIE" pod patronatem prezydenta Miasta Tarnobrzeg pana Norberta Mastalerza.

Załączniki:
Regulamin

BARBÓRKA

3 grudnia 2013 | dodał:art

29 listopada w godzinach popołudniowych młodzież naszej szkoły wzięła udział w obchodach górniczego święta. Uroczystość rozpoczęła się na "Placu Bartosza Głowackiego" występem orkiestry górniczej. Prezydent Miasta Tarnobrzega przekazał na ręce górników symboliczne klucze do bram miasta. Następnie ulicami miasta ruszył pochód uczestników w towarzystwie orkiestry oraz młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przebranej
w stroje gwareckie z zapalonymi pochodniami. Pochód zatrzymał się przy figurze Świętej Barbary, patronki górników, w celu złożenia kwiatów.
Naszą szkołę reprezentowali: Majda Agata III g, Kołodziejczyk Karolina III g, Ciba Dominika III g, Sajda Mateusz III g, Adamczyk Maciej IV d, Figacz Rafał IV d, Bobula Kornel IV d.

Organizator:
Pani Barbara Piekutowska

Galeria

GRUPA TEATRALNA

3 grudnia 2013 | dodał:art

Zapraszamy osoby zainteresowane rozwijaniem swoich teatralnych umiejętności na spotkanie Szkolnego Klubu Teatralnego SKT, które odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia o godzinie 14.15 w sali 106.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pani Iwony Ćwik lub pana Marcina Tworka.

55. ROCZNICA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W POLSCE

2 grudnia 2013 | dodał:art
KRWIODAWCY BUDOWLANKI
NA MEDAL - BRAWO

Z okazji 55.Rocznicy Honorowego Krwiodawstwa odbyło się
w piątek 30 listopada uroczyste spotkanie krwiodawców z miasta
i powiatu tarnobrzeskiego. W uroczystości uczestniczyła delegacja uczniów z naszej szkoły, którzy zostali wyróżnieni za najwięcej oddanej krwi. Byli to: Rafał Faryniarz kl. IV "i", Jakub Iskra kl. IV "i", Grzegorz Obara kl. III "u". Uczniowie otrzymali dyplomy i pamiątkowe gadżety, zaś Młodzieżowy Klub Honorowych Krwiodawców "Budownicze RH" działający w naszej szkole został wyróżniony i odznaczony pamiątkowym Pucharem oraz odznaczeniem przyznanym przez Ogólnopolski zarząd PCK
w Warszawie.
Byliśmy jedną z dwóch szkół w regionie zaproszoną i wyróżnioną z okazji
55. Rocznicy Krwiodawstwa w Polsce.

Uroczystość odbywała się w miłej atmosferze przy udziale władz miejskich i powiatowych oraz Zarządu Rejonowego PCK.

GALERIA

Wyjście na spotkanie zorganizowały i uczestniczyły w nim:
pani Agnieszka Ewiak-Bałata oraz pani Julia Borek

1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

2 grudnia 2013 | dodał:art

Dnia 1 grudnia corocznie obchodzimy Światowy Dzień Walki
z AIDS. Jest to święto powstałe z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia od 1988 roku. W tym dniu odbywają się konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV / AIDS.

Z tej okazji w naszej szkole zostały przygotowane
i udostępnione młodzieży materiały informacyjne w postaci plakatów, ulotek, informacji na tablicach ogłoszeniowych o tematyce HIV / AIDS mające na celu uświadomienie zagrożenia, dostępu do profilaktyki i leczenia tej groźnej choroby.

Organizatorzy:
Pani Barbara Piekutowska
Pani Marzena Podgórna
Pani Julia Borek

WYJŚCIE DO SĄDU

2 grudnia 2013 | dodał:art

Młodzież naszej szkoły realizująca zajęcia z rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie miała okazję zapoznać się z pracą Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. W dniu 19 listopada 2013 uczniowie klasy II b, a w dniu 25 listopada 2013 uczniowie klasy II c brali udział w zajęciach na sali sądowej prowadzonych przez sędziego Wiesława Czecha. Mieli także okazję w charakterze publiczności obserwować przebieg rozpraw. Pozwoliło im to poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa i sądownictwa. Uczniowie przyznają, że zajęcia w tej formie pozwoliły im poczuć atmosferę panującą na sali rozpraw oraz lepiej zrozumieć przebieg procesu sądowego.

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pani Małgorzata Stelmach
Pani Ewa Majer-Bobruś

ANDRZEJKOWE CZARY-MARY

29 listopada 2013 | dodał:art

W piątek 29 listopada oraz w poniedziałek 2 grudnia każdy może sprawdzić, co go czeka w przyszłości. Przepyszne ciasteczka z wróżbami przygotowane przez 3 wróżki: Agatę, Karolinę oraz Jolę można zakupić za symboliczną złotówkę na parterze w głównym holu. Zapraszamy i zachęcamy do spróbowania magicznych wypieków!!!

"NAJCIEKAWSZA OSOBOWOŚĆ NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO"

29 listopada 2013 | dodał:art

KONKURS
"NAJCIEKAWSZA OSOBOWOŚĆ NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO"

Zapraszamy wszystkich tych, którym nie jest obcy język Goethego, do zaprezentowania swoich umiejętności językowych, twórczych oraz wykonawczych 8.01.2014 r. przed szkolnym jury.
Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego, który odbędzie się 05.03.2014 r. w ZSP nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu. W II etapie konkursu młodzież będzie miała możliwość konfrontacji językowych z uczniami innych tarnobrzeskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jest to już II edycja konkursu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Norberta Mastalerza.
Nagrody ufundował m. in. Arsenał Wiedeński, a także Goethe Institut.

Organizatorzy:
Nauczyciele języka niemieckiego

Załączniki:
Regulamin
Karta zgłoszeniowa

"OŚMIU WSPANIAŁYCH"

29 listopada 2013 | dodał:art

"Ośmiu wspaniałych" to okazja dla uczniów na pokazanie swoich pasji, zainteresowań, pracy społecznej lub charytatywnej. Z tej okazji w ubiegłym roku skorzystali również nasi uczniowie. Spośród wielu kandydatów ze wszystkich tarnobrzeskich szkół wybrano osiem najbardziej wybijających się osób. Dwoje z nich to uczniowie klasy III g Patrycja Kubicka i Adam Skalski. Nagrodą dla całej ósemki był wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli zorganizowany przez panią europoseł Elżbietę Łukacijewską. Ta brukselska przygoda odbyła się w październiku, a przedsmak tego co było udziałem między innymi Patrycji i Adama, możecie poczuć oglądając galerię.

GALERIA

Opiekun:
Pan Marcin Tworek

KLUB FILMOWY

28 listopada 2013 | dodał:art
BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza do Klubu Filmowego
na projekcję filmu

"1920 Bitwa Warszawska"


02 - 03.12.2013r. - godz. 1330 - 1430 - cz. I
09 - 10.12.2013r. - godz. 1330 - 1430 - cz. II

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM

26 listopada 2013 | dodał:art

Od 26 do 29 listopada odbywają się w naszej szkole próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki, języków obcych- angielskiego i niemieckiego oraz geografii, biologii, fizyki
i matematyki na poziomie rozszerzonym. Arkusze zostały przygotowane przez Wydawnictwo OPERON. 87 uczniów z czterech klas, ma możliwość sprawdzenia stanu swojej wiedzy oraz przećwiczenia procedur maturalnych. Na wyniki trzeba będzie poczekać do 9 grudnia. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

GALERIA

DYREKCJA SZKOŁY

OGŁOSZENIE

25 listopada 2013 | dodał:art

26 , 27 i 28 listopada odbywają się próbne matury w naszej szkole.
Egzaminy rozpoczynają się punktualnie o godzinie 700 w salach: 207, 206, 205, 204, 203 i 102.
W tych dniach lekcji porannych nie ma.
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się dla wszystkich uczniów:
26 listopada (wtorek) od godziny 1000 - (4. lekcyjna będzie trwać 30 minut, każda następna 45 minut)
27 listopada (środa) od godziny 1000 - (4. lekcyjna będzie trwać 30 minut każda następna 45 minut)
28 listopada (czwartek) od godziny 910 - (3. lekcyjna będzie trwać 25 minut każda następna 45 minut) i trwają zgodnie z planem na dany dzień.

DYREKCJA SZKOŁY

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 2013

22 listopada 2013 | dodał:artEUTRAPELIA

21 listopad 2013 | dodał:art

13 listopada 2013 roku w Stalowej Woli odbyła się inauguracja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "EUTRAPELIA". Tegoroczna XVII edycja festiwalu ma przebiegać pod hasłem "Polonia semper fidelis". Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli, pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. Część artystyczna odbyła się
w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. W inauguracji festiwalu uczestniczyło 48 delegacji szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu naszej diecezji, przedstawiciele władz oświatowych
i samorządowych z województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele z klasy II g i IV i wraz z opiekunem - Wiolettą Wilk Ideą festiwalu jest promocja wartości chrześcijańskich pośród młodzieży poprzez sztukę i kulturę.

GALERIA

Opiekun:
Pani Wioletta Wilk

LICEALIADA W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

20 listopada 2013 | dodał:John May

Dnia 19 listopada odbyła się powiatowa licealiada w piłce siatkowej chłopców, w której uczestniczyli reprezentanci naszej szkoły w składzie:

Patryk Gielarek IV i
Adrian Skowroński IV i
Sylwester Cham IV b
Adrian Gołąb III b
Robert Goździewski III c
Patryk Dziwiński II c
Mateusz Gielarek II c
Mateusz Ordon II b
Grzesiek Manjak III t
Tomasz Wasilewski I c
Witold Papka I c
Kamil Miodowski I t

Po zaciętej rywalizacji, wspierani wspaniałym dopingiem naszych kibiców, uczniowie "Budowlanki" zajęli drugie miejsce.

I miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 "Budowlanka"
III miejsce - Zespół Szkół im. ks. S. Staszica "Górnik"
IV miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
V - VIII miejsca :
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Małego Księcia
Euro-Szkoła Bis


Opiekun drużyny:
Pani Marzena Podgórna

11 LISTOPADA

12 listopada 2013 | dodał:John May

"Warto się czasem zasłuchać
w wiatru granie, szum gałęzi,
listopadów przemijanie..."

W naszej szkole odbył się apel z oka­zji 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość była poświęco­na historii naszej Ojczyzny i trudnej walce o wolności. 11 listopada 1918 roku to symbol miłości ojczyzny, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Celem uroczystości było wzbogacenie wiedzy uczniów, kształtowanie patriotyzmu i szacunku dla historii minionych pokoleń . Apel został przygotowany przez uczniów z klas: Ig, Ic, IIg, IIc, IIIc, IIId.

GALERIA

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pani Małgorzata Stelmach

SPOTKANIA Z RODZICAMI

8 listopada 2013 | dodał:John May

13 listopada 2013 r. (środa)


14 listopada 2013 r. (czwartek)

W czwartek o godzinie 16.45 w sali patrona dla chętnych rodziców odbędzie się spotkanie z psychologiem dotyczące uzależnień.

CO ŁĄCZY POWSTANIE WARSZAWSKIE I HIP-HOP?

listopad 2013 | dodał:art

Tego będzie można dowiedzieć się w środę 13 listopada
o godz. 1200, wówczas bowiem odbędzie się wyjście do kina na film "Sierpniowe niebo. 63 dni chwały". Cena biletu 10 zł.
Z powodu ograniczonej liczby miejsc zainteresowane klasy proszę
o zgłoszenia i wpłatę pieniędzy do piątku 8 listopada.

Organizator:
Pani Monika Czech

SPOTKANIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

8 listopada 2013 | dodał:art

Spotkanie poprowadziły panie ze stowarzyszenia amazonek "Pomocna Dłoń" w Tarnobrzegu oraz Ordynator oddziału onkologicznego w Tarnobrzegu - Iwona Drab-Mazur.

Spotkanie obejmowało:
-prelekcję dotyczącą profilaktyki raka piersi
-praktyczną naukę samobadania piersi
-wskazówki dotyczące prawidłowej diety antynowotworowej

GALERIA

Organizatorzy akcji w szkole:
Pani Barbara Piekutowska
Pani Grażyna Kurpias

Stowarzyszenie Amazonek "Pomocna Dłoń":
Pani Irena Budziło
Pani Celina Krupa
Pani Anna Pietryka

"NAMALUJĘ CI NIEBO"

7 listopada 2013 | dodał:art

W naszej szkole odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie klas II t, III t i III m w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Prezentację oraz praktyczny pokaz wykonywania wybranych technik dekoracyjnych poprowadził profesjonalny doradca Akademii Technik Malarskich Czesław Krzyśków, powołanej przez PPG Deco Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. ATM oferuje zaawansowane technologicznie wyroby do prac malarskich marki "Dekoral", "Dekoral Professional" i "Sigma". Zadaniem ATM jest podnoszenie teoretycznej i praktycznej wiedzy profesjonalnych wykonawców z zakresu technologii stosowania farb i lakierów w pracach budowlanych oraz pomoc w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych problemów z nimi związanych.

GALERIA

Organizator:
Pan Marek Serafin

"NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA"

7 listopada 2013 | dodał:John May

W dniach 5-6 listopada 2013 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Podkarpackim Festiwalu Nauki i Techniki.
Poznawali oni tajniki ludzkiego organizmu, pogłębiali wiedzę na temat robotyki i obsługi robotów oraz uczestniczyli w warsztatach fotograficznych.
W tarnobrzeskiej Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei Niepodległości przyszli geodeci z klasy II g zaprezentowali sprzęt geodezyjny i pokazali, że nauka nie jest trudna, a technika może być przyjazna człowiekowi.
Stoisko promujące naszą szkołę można zobaczyć w galerii- zapraszamy

Opiekun:
Pani Barbara Cyganek

NAJLEPSZA STRONA INTERNETOWA W MIEŚCIE

6 listopada 2013 | dodał:art

Portal naszemiasto.pl uruchomił głosowanie na najlepszą stronę szkoły w Tarnobrzegu.
Po zakończeniu głosowania 15 czerwca 2014 roku, zostanie napisany o tym artykuł, a trzy pierwsze miejsca dostaną dyplomy od portalu naszemiasto.pl.

ZAGŁOSUJ

Koordynator:
Pan Roman Jachyra

WYCIECZKA DO SOPRO

6 listopada 2013 | dodał:art

W dniu 5 listopada 2013r. uczniowie klasy III technolog robót wykończeniowych uczestniczyli wizycie w zaprzyjaźnionej ze szkołą Firmie SOPRO - producenta suchych zapraw. Zakład produkcyjny Firmy SOPRO znajduje się w Nowinach koło Kielc.
Firma SOPRO okazała się bardzo gościnna dla uczniów, a pracownicy życzliwi, chętnie dzieląc się wiedzą budowlaną widząc w nich przyszłych rzetelnych wykonawców. Zaprosili uczniów do ponownego udziału w szkoleniach praktycznych i zgłębiana tajników stosowania kolejnych produktów. W powrotnej drodze do Tarnobrzega uczniowie zwiedzili Kompleks klasztorny Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach gdzie degustowali potrawy kuchni Kamedulskiej spożywając klasztorne dania.

SOPRO

GALERIA

Opiekunowie wycieczki:
Pani Alina Zdeb
Pan Marek Serafin

DOSTAWA PROJEKTORÓW ORAZ SPRZĘTU DO PRACOWNI MOBILNEJ

5 listopada 2013 | dodał:art

Dostawa projektorów oraz sprzętu do pracowni mobilnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ogłoszenie

SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zał. nr 1 - wzór oferty

zał. nr 2 - umowa / projekt

zał. nr 3 -oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp

zał. nr 4 oświadczenie z art. 24 ustawy

zał. nr 5 formularz cenowy

PAMIĘĆ OCALA ...

4 listopada 2013 | dodał:art

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w zbiórce zniczy na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Wasza ofiarność i zrozumienie sprawiły, że jedna z najstarszych i największych nekropolii, na której spoczywają wielcy Polacy, w to wyjątkowe święto rozjaśniła się blaskiem modlitewnych świateł.

WYGRAJ ATRAKCYJNE NAGRODY !

4 listopada 2013 | dodał:John May
Lubisz robić zdjęcia?
Interesujesz się przyrodą?
Wykorzystaj swoją pasję, aby pomóc polskim rzekom.

Weź udział w konkursie, wykonaj zdjęcie miejsca zanieczyszczonego śmieciami i przyczyń się do wzrostu świadomości problemu zanieczyszczonych rzek.

Zgłoszenia prac:
Do 31 lipca 2014 roku

Co trzeba zrobić?
Wykonać fotografię miejsca w którym rzeka jest zanieczyszczona (np. pływające śmieci itp.)

Co można wygrać?
Aparaty cyfrowe i osprzęt fotograficzny - wartość nagród 10 000,00 zł

Do pobrania
. Regulamin konkursu "Przychodzi rzeka do lekarza"
. Formularz zgłoszeniowy do konkursu "Przychodzi rzeka do lekarza"


KLUB FILMOWY

31 października 2013 | dodał:art
BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza do Klubu Filmowego
na projekcję filmu

"Świętoszek"


04 - 05.11.2013r. - godz. 1330 - 1430 - cz. I
18 - 19.11.2013r. - godz. 1330 - 1430 - cz. II

INWENTARYZACJA CMENTARZA

31 października 2013 | dodał:John May

W dniach 28.10.2013 i 30.10.2013 r. uczniowie klasy II g technikum geodezyjnego kontynuowali inwentaryzację cmentarza parafialnego w Klimontowie.
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie zgromadzili dane o położeniu wszystkich nagrobków oraz wykonali ich opisy inwentaryzacyjne.
W ostatnim tygodniu października bieżącego roku przyszli geodeci uzupełnili wykonaną przez siebie dokumentację opisową grobów
o zrobione zdjęcia cyfrowe.
W kolejnym etapie prac inwentaryzacyjnych zgromadzone dane będą wprowadzone do programu komputerowego.

Ponadto uczniowie zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy.

GALERIA


Opiekun:
Pani Barbara Cyganek

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, TAK SZYBKO ODCHODZĄ

31 października 2013 | dodał:John May


"Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr."


Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne- pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i .odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać.
Pamiętajmy przez chwilę również o grobach, na których nikt nie przyklęknie i nikt nie odmówi modlitwy. Może warto wziąć ze sobą dodatkowy znicz i zapalić go na jakimś zaniedbanym, smutnym, opuszczonym grobie?
Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy znajdującej się w sali patrona pt: ,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..." oraz wysłuchania audycji poświęconej jutrzejszemu świętu.

Opiekunowie akcji:
Pani Wioletta Wilk
Pani Ewa Majer-Bobruś
Pani Jolanta Rażniewska-Burczak
Pani Monika Adamiec
Pani Małgorzata Stelmach

ZMIANA ZEGARA SZKOLNEGO

30 października 2013 | dodał:John May

ZMIANA ZEGARA SZKOLNEGO


31 października (czwartek) lekcje będą odbywały się według podanego poniżej planu:

1. 7.00 - 7.30
2. 7.35 - 8.05
3. 8.10 - 8.40
4. 8.45 - 9.15
przerwa 15 min
5. 9.30 - 10.00
6. 10.05 - 10.35
7. 10.40 - 11.10
8. 11.15 - 11.45
9. 11.50 - 12.20

KRWIODAWCY

30 października 2013 | dodał:art

W dniach 18, 21 i 25 - go października pełnoletnia młodzież
z klas III d, III c, III b, III g, IV i, IV b i IV d oddawała honorowo krew.
Opiekę sprawowali nauczyciele również honorowi krwiodawcy: pani Monika Czech, pani Iwona Stawowy, pani Iwona Ćwik, pan Michał Kownacki.
Część uczniów oddawała krew już kolejny raz, inni dopiero po raz pierwszy.
Wszystkim którzy oddawali po raz pierwszy stawiano duże wymagania zdrowotne ze względu na trudne warunki w jakich pracowała ekipa pobierająca.
Stąd tez niewielka liczba nowych krwiodawców około 20.
Kolejne wyjście organizowane bedzie w styczniu do stałego punktu poboru krwi zlokalizowanego w budynku "Polikliniki".

GALERIA

Opiekunowie klubu HDK:
Pani Julia Borek
Pani Agnieszka Ewiak - Bałata

ZAWODY SZACHOWE

30 października 2013 | dodał:art

Reprezentacja ZSP nr 3 zajęła III miejsce w POWIATOWEJ LICEALIADZIE w szachach drużynowych.
Szkołę reprezentowali:
1. Bobula Kornel
2. Lis Mateusz
3. Kubicki Kamil

GALERIA

Opiekun drużyny:
Pan Adam Mażysz

SPOTKANIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

29 października 2013 | dodał:John May

Zapraszamy wszystkie uczennice naszej szkoły wraz ze swoimi mamami, siostrami, ciociami 8 listopada 2013 o godzinie 11.40 na spotkanie dotyczące profilaktyki raka piersi.

Zapraszamy również wszystkie kobiety pracujące w ZSP nr 3
w Tarnobrzegu.

Spotkanie poprowadzą panie ze stowarzyszenia amazonek "Pomocna Dłoń" w Tarnobrzegu oraz lekarz specjalista.

Spotkanie obejmuje :
-prelekcję dotyczącą profilaktyki raka piersi
-praktyczną naukę samobadania piersi
-wskazówki dotyczące prawidłowej diety antynowotworowej

Organizatorzy akcji w szkole:
Pani Barbara Piekutowska
Pani Grażyna Kurpias

MARZYCIELSKA POCZTA

25 października 2013 | dodał:John May

W dniach 7-13 października nasza szkoła przyłączyła się po raz pierwszy do akcji pisania listów do chorych dzieci z Marzycielskiej Poczty. Uczniowie i wychowankowie internatu napisali ponad 50 listów i kartek z ciepłymi słowami do 21 dzieci. Każde dziecko otrzymało także pocztówkę
z pozdrowieniami z Tarnobrzega.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji.

GALERIA


Organizatorzy:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak
Pani Ewa Majer-Bobruś
Pani Monika Czech
Pani Barbara Cyganek

STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW

25 października 2013 | dodał:art

Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 została uczennica klasy II g Agata Angelika Ciździel uzyskując w czerwcu najwyższą średnią ocen w szkole 5,29.
Agata jest uczennicą, która z pełną świadomością i pasją poświęciła się nauce, zdobywaniu nowej wiedzy, poznawaniu świata
i poszerzaniu swoich umiejętności.
Jest wszechstronnie uzdolniona, jej wiedza i zainteresowania wykraczają poza obowiązkowy program szkolny. Agata brała udział w wielu konkursach zajmując w nich czołowe miejsca. Brała również udział w apelach, reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym.

GRATULUJEMY

Dyrekcja szkoły

ŚWIĘTO DRZEWA

24 października 2013 | dodał:art

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji związanej z obchodami "Święta drzewa". Zakupili sadzonki i w środę 23 października br. posadzili je wokół szkoły.
"Święto drzewa" jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku
w paździeniku. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmiejszenia skutków globalnego ocieplenia.

GALERIA


Koordynatorem akcji w szkole był:
Pan Krzysztof Kotulski

ZBIÓRKA ZNICZY

23 października 2013 | dodał:art

Zbiórka zniczy na Cmentarz Łyczakowski do piątku 25 października do długiej przerwy.
Znicze prosimy przynosić do Pana woźnego.


Dyrekcja szkoły

"INNY ŚWIAT"

23 października 2013 | dodał:art
Spektakl "Inny świat"
w Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu

18 października 2013 r. uczniowie klas III b , III d, III g oraz IV d wzięli udział w spektaklu pt. "Inny świat" wystawionym w Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu. Został on przygotowany przez Teatr Lektur Szkolnych i stanowi adaptację sceniczną autobiograficznej, wstrząsającej książki
G. Herlinga-Grudzińskiego, człowieka, który doświadczył działania innego, nieludzkiego świata łagrów .

Młodzież zgromadzona w sali usłyszała wstrząsającą relację o obozach sowieckich. W ciszy i pełnym skupieniu słuchała opowieści o absurdach wymiaru sprawiedliwości w ZSRR, zastraszaniu człowieka, upodleniu go, sprowadzeniu do rangi zwierzęcia i niewolnika.
Sztuka Inny świat w reżyserii M. Tercza była wstrząsającą lekcją historii, historii, która już nigdy nie powinna się powtórzyć.
Opiekę nad młodzieżą sprawowały:
Pani Karina Mróz
Pani Marta Leśniak
Pani Kazimiera Berezowska.

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

23 października 2013 | dodał:John May

17 października 2013 r. o godz. 11.40 odbyły się w naszej szkole eliminacje do kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Wzięli w nich udział uczniowie klas IIIg i IVd. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu 80 zadań testowych i 4 obliczeniowych.
Eliminacje zorganizowali:
Pani Barbara Cyganek
Pan Marcin Stachowicz


Do etapu szkolnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

GALERIA

KLUB FILMOWY

18 października 2013 | dodał:art
BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza na projekcję filmu

"Rozmowy z katem"


21.10 - 22.10.2013r. - godz. 1330 - 1430 - cz. I
28.10 - 29.10.2013r. - godz. 1330 - 1430 - cz. II

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ & PASOWANIE I KLAS

18 października 2013 | dodał:DxQ31

15 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie zaprezentowali żartobliwą wizję samych siebie w przeróbce "Dziadów" A. Mickiewicza
i złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły. W drugiej części uroczystości uwaga wszystkich skupiła się na pierwszoklasistach, którzy po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły, poddani zostali "otrzęsinom". Zwycięstwo
w konkursach wśród pierwszaków przypadło klasie I g (technikum geodezyjne), która w nagrodę otrzymała dyplom, pamiątkowe zdjęcia i tydzień bez pytania.

GALERIA

IT SZKOŁA

17 października 2013 | dodał:art
GALERIA

Organizatorzy:
Pani Beata Kownacka
Pan Michał Kownacki

PROFILAKTYKA GRYPY

16 października 2013 | dodał:John MayPREZENTACJA DOTYCZĄCA GRYPY

ULOTKA Z INFORMACJAMIZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

15 października 2013 | dodał:John May

"Podziel się posiłkiem"
W dniach 4-5 października 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli kolejny już raz w akcji zbiórki żywności "Podziel się posiłkiem".
Dwadzieścioro troje wolontariuszy pełniło dyżury w "Biedronce" przy ul. St. Jachowicza. Tarnobrzeski Bank Żywności przekazał im w formie okolicznościowych dyplomów gorące podziękowania za udział w zbiórce. Nasza szkoła otrzymała również żywność, z której zostaną zrobione paczki dla najbardziej potrzebujących uczniów.
Wszyscy wolontariusze Banku Żywności uzbierali na terenie Tarnobrzega, Stalowej Woli
i okolic około 6949,00 kilogramów żywności.

Opiekę nad uczniami sprawowały:
Pani Monika Adamiec
Pani Monika Polek
Pani Wioletta Wilk


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

październik 2013 | dodał:art

ROZPOCZĘŁY SIĘ SPORTOWE ZMAGANIA

9 października 2013 | dodał:John May


08.10.2013r reprezentanci naszej szkoły wystartowali
w indywidualnych biegach przełajowych.

Chłopcy:
1.Lis Wojciech 3d
2.Lis Jakub 1b
3.Babula Mateusz 1b
4.Babula Maciej 1b
5.Chciuk Grzegorz 1c
6.Rożnowski Mateusz 1g
7.Kacprzak Kamil 1t
8.Janeczko Kamil 1t
9.Grams Wojciech 1t

Dziewczyny:
1.Sromek Dominika 2g
2.Paterek Anna 1c
3.Baran Natalia 1c
4. Laur Joanna 3c


Najlepiej spisała się Dominika Sromek z kl. 2g zajęła 3 miejsce i awansowała do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w Kolbuszowej 17.10.2013r.
Trzymamy kciuki !!


Opiekun:
Pani Marzena Podgórna

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BILBLIOTEK SZKOLNYCH

8 października 2013 | dodał:John May


W październiku obchodzimy
Międzynarodowe Święto
Bibliotek Szkolnych

ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 r.

Hasło przewodnie w 2013 r. brzmi:
"Biblioteki szkolne - bramy do życia"
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA - WYBORY

4 października 2013 | dodał:DxQ31

W poniedziałek 30 września odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Wzięło w nich udział 311 wyborców.
Frekwencja wyborcza: 60%

Mandaty członków Młodzieżowej Rady Miasta otrzymały:
Jagoda Rydzik (1b) - 108 głosów
Patrycja Kubicka (3d)- 82 głosy

Młodzieżowa Rada Miasta to miejsce, gdzie każdy młody mieszkaniec naszego miasta może realizować swoje pomysły, które będą miały pozytywny wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Członkowie MRM mają wpływ na to, co się dzieje w Twoim otoczeniu, tworzą ofertę kulturalną dla dzieci i młodzieży. Młodzieżowa Rada Miasta ma za zadanie dbać o interesy młodych mieszkańców.


Galeria

Organizatorzy:
Pan Iwona Ćwik
Pani Marcin Tworek


Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9:
Kinga Wilk - 2g
Dominika Sromek - 2g
Angelika Ciździel- 2g

PISZMY LISTY!

3 października 2013 | dodał:art

Biblioteka szkolna organizuje akcję
Tydzień Pisania Listów
do Chorych Dzieci z Marzycielskiej Poczty
07-13.10.2013r.
przyłącz się !!!

Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja wolontariuszy, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Na stronie akcji prezentowane są profile chorych dzieci wraz z ich adresami pocztowymi.

Zasady udziału w akcji "Tydzień pisania listów do chorych dzieci"

Wchodzicie na stronę marzycielskapoczta.pl
Wybieracie dziecko, do którego chcecie napisać list
Piszecie list i przynosicie do biblioteki szkolnej


Po zebraniu wszystkich listów prześlemy je
w dużych kopertach do wybranych dzieci.Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów,
ich rodziców oraz wychowawców
do udziału w tej wspaniałej formie
pomagania chorym dzieciom !!!!

Organizatorzy:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak
Pani Ewa Majer-Bobruś
Pani Monika Czech
Pani Barbara Cyganek

ZBIÓRKA DLA PRZYTULISKA

3 października 2013 | dodał:John May

Od 2 do 11 października 2013 w naszej szkole odbywa się zbiórka karmy oraz koców i poduszek na legowiska dla zwierząt przebywających w przytulisku przy ul. św. Barbary 8 prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
"Ogród św. Franciszka".
Młodzież może również pomóc zwierzętom poprzez ich wyprowadzanie oraz wykonanie bud dla psów.

Koordynator:
Pani Barbara Piekutowska

BEARICE I CHRISTIANA

1 października 2013 | dodał:art

Brazylia i Bułgaria? - od dziś wiemy dużo więcej o tych krajach!
Dwie wolontariuszki Bearice (Brazylia) i Christiana (Bułgaria) odwiedziły naszą szkołę. Studentki prowadziły dwugodzinne zajęcia dla uczniów z klasy III d, III g, IV d i IV b.. Przybliżyły nam swoje ciekawe kraje, ich historię, kulturę, przyrodę i język. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim, była więc okazja do poszerzenia słownictwa i porozmawiania w języku obcym. To kolejna dobra lekcja, z której można nauczyć się czegoś ciekawego. Uczy kreatywności, poszanowania innych kultur i łamania stereotypów. Może w przyszłości ktoś z nas będzie podróżował po świecie jak te dwie urocze dziewczyny i przybliżał innym nasz kraj?


Galeria

Organizatorzy:
Pani Iwona Ćwik
Pan Rafał Sawicki

ZAPROSZENIE NA RÓŻANIEC

1 października 2013 | dodał:art

Różaniec jest moją umiłowaną modlitwą.
Modlitwą cudowną!
Cudowną w swej prostocie i w swej głębi.
bł. Jan Paweł II

Podczas siedmiu objawień w Fatimie Matka Boża wielokrotnie zachęcała do codziennego odmawiania Różańca.
Październik jest miesiącem, w którym w szczególny sposób możemy spełnić prośbę Maryi.
Dziękując Bogu za dar przyszłej kanonizacji w dniu 27 kwietnia 2014 roku bł. Jana Pawła II,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY na WSPÓLNĄ MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ.
CODZIENNIE (od poniedziałku do piątku) o godzinie 1030 w Sali Patrona rozpoczynamy szkolny RÓŻANIEC.
Zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę!!!

Organizatorzy:
Pani Wioletta Wilk
ks. Łukasz Nawrot

KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR"

1 października 2013 | dodał:John May

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

1 października 2013 | dodał:John May

Organizatorzy:
Pani Monika Polek
Pani Wioletta Wilk
Pani Monika Adamiec

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

27 września 2013 | dodał:John May

W poniedziałek 30 września 2013r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Kandydatami na Radnych MRM są:
Dominika Ciba - kl. 3g
Patrycja Kubicka - kl. 3g
Jagoda Rydzik - kl. 1b
Mateusz Wnuk - kl. 2c
Zachęcamy wszystkich do oddania głosu na wybranego przez siebie kandydata. Młodzieżowa Rada Miasta reprezentuje młodzież na terenie miasta Tarnobrzeg, przekazuje władzom samorządowym informacje na temat potrzeb młodych mieszkańców oraz organizuje inicjatywy młodzieżowe i międzyszkolne.

PROJEKCJA FILMU

27 września 2013 | dodał:DxQ31

BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza do Klubu Filmowego
na projekcję filmu

"Chłopi"


30.09 - 01.10.2013r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. I
07.10 - 08.10.2013r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. II
21.10 - 22.10.2013r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. III
ROK PROFESORA STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO

27 września 2013 | dodał:DxQ31

Prezentacja

DEUTSCH WAGEN TOUR

26 września 2013 | dodał:art

Obchodzony 26 września Europejski Dzień Języków Obcych uświetniła swoją obecnością w naszej szkole Pani Beata Hadasz, lektorka języka niemieckiego pracująca dla Goethe Institutu w Krakowie.
Uczniowie z klasy III g Dominika Ciba oraz z IV d Kornel Bobula a także Kamil Bryła, zaprezentowali przedstawicielce ogólnopolskiej akcji Deutsch Wagen Tour swoje umiejętności językowe, wcielając się w wybrane przez siebie postaci niemieckiego obszaru językowego. Lektorka również poprzez zabawę starała się uzmysłowić młodzieży, że warto uczyć się języków obcych, a ich nauka może nieść ze sobą wiele satysfakcji. Przedstawicielka DWT przybliżyła uczniom informacje dotyczące ostatnich wyborów parlamentarnych w Niemczech z naciskiem na liczbę i rodzaj partii politycznych naszego zachodniego sąsiada. Najwięcej uśmiechów na twarzach pojawiło się podczas przyswajania wiedzy z zakresu piłki nożnej oraz relacji meczu w czasie przeszłym. Podczas warsztatów młodzież brała udział w licznych konkursach, otrzymując symboliczne nagrody.
DWT wspiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, natomiast głównym sponsorem jest Volkswagen Poznań. Liczymy na to, że i w przyszłym roku zawita do nas DWT.
Anglojęzyczną częścią obchodów był poczęstunek dla uczniów, przygotowany przez anglistów naszej szkoły. Podczas przerw uczniowie mogli spróbować typowych brytyjskich słodkości takich jak short bread czy bread and butter pudding z sosem custard popijając je świeżo zaparzoną herbatą London Tea.


Galeria

INFORMACJE O SZKOLENIACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

25 września 2013 | dodał:John May

W roku szkolnym 2013/2014 będzie realizowany w naszej szkole kolejny etap projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców" .
Projekt adresowany jest do uczniów naszej szkoły uczących się zarówno w technikum jak i w zasadniczej szkole zawodowej.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o pobranie i uzupełnienie dokumentacji w postaci formularza zgłoszeniowego, oświadczenia i deklaracji uczestnictwa. Dokumenty te można pobrać w formie elektronicznej z linku poniżej lub u pani Moniki Polek.


INFORMACJE


DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

LIST MINISTER KRYSTYNY SZUMILAS

20 września 2013 | dodał:art

List minister edukacji narodowej, Krystyny Szumilas w sprawie wyborów do uczniowskich samorządów.


List

ZEBRANIA Z RODZICAMI

19 września 2013 | dodał:Jonh May

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS CZWARTYCHAKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2013" W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W TARNOBRZEGU

18 września 2013 | dodał:DxQ31

Termin: 20.09.2013r. - piątek
Zbiórka przed wejściem do szkoły o godzinie 11:30 - po 5 godzinie lekcyjnej.
W akcji biorą udział uczniowie wyznaczonych klas wraz
z wychowawcami (opiekunami):
Kl. 1b - wych. L. Zgórski
Kl. 1c - wych. K. Kotulski
Kl. 1g - opiekun B. Piekutowska
Kl. 1t - wych. R. Jachyra
Kl. 2c - opiekun M. Adamiec
Kl. 2g - wych. M. Podgórna
Kl. 2t - wych. G. Tomczyk-Jarosz
Kl. 3b - wych A. Wójcik
Kl. 3c - wych. M. Leśniak
Kl. 3d - wych. R. Sawicki
Kl. 3g - wych. M. Stachowicz
Kl. 4d - wych. I. Ćwik

Uczniowie wyżej wymienionych klas pod opieką wychowawców posprzątają las "Kamionka".
Będziemy dokonywać selekcji odpadów na:
-plastik
-szkło
-odpady mieszane

W związku z tym proszę wyznaczyć grupy młodzieży w klasie, z których każda zbierać będzie określony rodzaj odpadów.
Proszę, aby wychowawcy uświadomili młodzieży o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa (wyjście w teren).
Punkt gromadzenia odpadów: rozdroże za ogródkami działkowymi.


Galeria

Organizatorzy:
Pan Krzysztof Kotulski

SPRZĄTANIE ŚWAIATA

18 września 2013 | dodał:DxQ31

"Odkrywamy czystą Polskę"
To hasło tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata"


"Sprzątanie Świata-Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska, zapoczątkowanego
w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena
i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.
W Polsce akcje 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

"Sprzątanie Świata-Polska" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań , dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku,
w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi - wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy
i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.
W tym roku nasze działania mają być częścią edukacji odpadowej, jakże ważnej i potrzebnej obecnie w Polsce

PODARUJ MI NAKRĘTKĘ!

17 września 2013 | dodał:art
Mam cztery latka, jestem chory od urodzenia na mózgowe porażenie dziecięce. Nie potrafię samodzielnie siedzieć i chodzić. Z powodu głębokiego niedosłuchu nie potrafię również mówić. Chcę się tego wszystkiego nauczyć!!!

Przyłącz się do akcji zbierania dla mnie plastikowych nakrętek, 1 kilogram nakrętek to 1zł, dzięki któremu mogę pojechać na turnus rehabilitacyjny. Zbieram wszystkie plastikowe nakrętki po wodzie, środkach spożywczych, kosmetykach, środkach do czyszczenia itp. Tworzą one później regranulat do ponownego wykorzystania w przemyśle.przeczytaj

WWW

galeria

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pani Beata Kownacka
Pan Michał Kownacki

III TYDZIEŃ WYCHOWANIA

17 września 2013 | dodał:art

"Wychowujmy do wartości. Aby budowali życie na Skale"

Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.

Nawiązuje do obchodzonych lokalnie kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców. Tydzień Wychowania jest obchodzony zawsze w tygodniu, w którym wypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży (przypada ono 18 września).

III Tydzień Wychowania trwa w dniach 15 - 21 września 2013 r.

W naszej szkole zachęcamy do udziału w katechezach przybliżających Tydzień Wychowania, a w rodzinnych parafiach do udziału we Mszy świętej w dniu 18 września w święto świętego Stanisława Kostki.

Organizatorzy:
Pani Wioletta Wilk
ks. Łukasz Nawrot

PROFESOR PAWŁOWSKI - ODKYWCA POLSKIEJ SIARKI

16 września 2013 | dodał:John May

10 września 2013 uczniowie klasy IIg technikum geodezyjnego zwiedzili wystawę "Prof. Stanisław Pawłowski - odkrywca tarnobrzeskiej siarki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu.

Przyszli geodeci zobaczyli unikatowe, archiwalne fotografie dokumentujące proces poszukiwania "żółtego złota" w okolicach Tarnobrzega, powstawanie kombinatu siarkowego jego rozwój
i sukcesy oraz ludzi związanych z przemysłem siarkowym. Zdjęcia przypominają także postać Profesora jako naukowca, absolwenta wydziału geodezyjnego Politechniki Warszawskiej, którego pionierska działalność na trwale zmieniła Tarnobrzeg. Klimat wystawy podkreślają surowe bryły rodzimej siarki i artystyczne rzeźby z niej utworzone.


GALERIA


Organizatorzy:
Pani Barbara Cyganek
Pani Ewa Majer - Bobruś

ZBIÓRKA MAKULATURY - DBAMY O ŚRODOWISKO

6 września 2013 | dodał:art

Przez cały rok szkolny prowadzona będzie w naszej szkole zbiórka makulatury. Jeśli masz jakieś niepotrzebne gazety, papiery, zeszyty bardzo proszę o przynoszenie ich do szkoły. Makulaturę można składać obok sklepiku szkolnego w kartonie z napisem MAKULATURA.

Organizator:
Pani Iwona Ćwik

ROZDANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

12 września 2013 | dodał:John May

Świadectwa dojrzałości będą wydawane w dniu 13 września w godzinach od 900 do 1400
u Pani Dyrektor Iwony Rudnickiej.

KIERMASZ KSIĄŻEK UŻYWANYCH

wrzesień 2013 | dodał:art

CZYTELNICY
podzielcie się z innymi swoimi książkami
Przynieście do biblioteki swoje książki, po które już nie sięgniecie.
Przeczyta je ktoś inny.
Biblioteka zorganizuje giełdę tych książek (każda za 2 zł.),
a za uzyskane fundusze zakupi nowe lektury szkolne.Organizatorzy:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak
Pani Ewa Majer-Bobruś

SPOTKANIE CZŁONKÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

6 września 2013 | dodał:art

9 września 2013r. o godzinie 1030 (długa przerwa) odbędzie się spotkanie członków Samorządu Uczniowskiego. Zapraszamy uczniów, którzy chcą udzielać się na rzecz szkoły na spotkanie
w sali nr 104. W czasie spotkania zatwierdzony zostanie plan pracy na rok 2013/2014 oraz regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie:
Pani Iwona Ćwik
Pan Marcin Tworek

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY

4 września 2013 | dodał:art

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Narodowy program stypendialny


załącznik 1 Oświadczenie


załącznik 2 Wydatki kwalifikowane 2013


załącznik 3 Wniosek stypendium szkolne socjalne 2013/2014


załącznik 4 Wniosek zasiłek szkolny 2013

Pedagog szkolny

PROJEKCJA FILMU

3 września 2013 | dodał:John May

BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza do Klubu Filmowego
na projekcję filmu

"Nad Niemnem"


09.09 - 10.09.2013r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. I
16.09 - 17.09.2013r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. II
23.09 - 24.09.2013r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. III
ZAPROSZENIE

5 września 2013 | dodał:John May


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

3 września 2013 | dodał:John May

Dnia 2 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.
Dwa miesiące błogiej laby za nami. Czas wrócić do szkolnej rzeczywistości, dlatego w pierwszy poniedziałek września Pan Dyrektor Robert Stawowy uroczyście powitał wszystkich uczniów i pracowników ZSP nr 3. Szczególnie ciepłe słowa skierował do nieco zagubionych pierwszoklasistów. Następnie głos zabrała Pani Monika Adamiec przypominając o kolejnej rocznicy wybuchy II wojny światowej. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami.GaleriaKIERMASZ SZKOLNY

3 września 2013 | dodał:John May
W dniach 03 - 27.09.2013 r. biblioteka szkolna organizuje
KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w tych dniach do biblioteki

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

sierpień 2013 | dodał:art

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013 / 2014 odbędzie się 2 września 2013 roku (poniedziałek)
godzina 800 - Msza święta w kościele pw. św. Barbary
godzina 900 - apel na placu szkolnym
godzina 930 - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

Dyrekcja szkoły

RADA PEDAGOGICZNA

sierpień 2013 | dodał:art

30 sierpnia 2013 r. o godzinie 1000 w sali patrona odbędzie się posiedzenie rady pedagogicznej.

Dyrekcja szkoły

WYPRAWKA SZKOLNA

sierpień 2013 | dodał:art

W dniu 18 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 818).
Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje się uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę:
- w klasach I-III lub V szkoły podstawowej,
- w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wyprawka szkolna 2013 - informacja


Wniosek 2013


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3

Dyrekcja Szkoły

WYPŁATA STYPENDIUM

lipiec 2013 | dodał:art

Wypłata stypendium stażowego dla uczniów ZSP nr 3 odbędzie się w dniu 31 lipca 2013 r. (środa) od godziny 900 w budynku MOZE (dawny internat LO) w pokoju nr 15 (kasa). Osoby pełnoletnie zgłaszają się po odbiór stypendium z dowodem osobistym, natomiast osoby niepełnoletnie
z opiekunem prawnym i dokumentem tożsamości.

Opiekun stażu:
Pani Monika Polek

EGZAMINY POPRAWKOWE

lipiec 2013 | dodał:art
Terminarz

Dyrekcja Szkoły

MATURA - EGZAMINY POPRAWKOWE

lipiec 2013 | dodał:art

27 SIERPIEŃ 2013 r. (wtorek)
SALA 23 - pisemny egzamin z języka angielskiego godzina 900
SALA 22 - pisemny egzamin z matematyki i języka polskiego godzina 900
SALA 20 - ustny egzamin z języka angielskiego godzina 1000

Dyrekcja Szkoły


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS

Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"